Velg avtaletype

Noen organisasjoner har fremforhandlet egne vilkår for sine medlemmer. Hvis dette gjelder din bedrift, angi organisasjonstilhørighet her.

Er du ikke medlem av noen av disse organisasjonene, velg bedriftsavtale.

Det er også en egen inngang for å inngå avtale for private barnehager, uansett organisasjonstilhørighet.