Bernkonvensjonen

Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk ble undertegnet første gang 9. september 1886. Den er revidert en rekke ganger, senest i Paris i 1971.

Konvensjonen ble opprinnelig vedtatt i Bern 9. september 1886 og foreligger i ulike versjoner (tekster) etter flere revisjoner (Paris 1896, Berlin 1908, Bern 1914, Roma 1928, Brussel 1948, Stockholm 1967 og Paris 1971). 

Bernkonvensjonens hovedprinsipp er prinsippet om nasjonal behandling, at utenlandske opphavere skal ha det samme vern for sine verk som det landets egne borgere har.

Les mer om Bernkonvensjonen på WIPOs nettsider

Norsk oversettelse

Kopinor utgav i 1990 Bernkonvensjonen (Paris- og Brusselteksten) i norsk oversettelse, ved advokat Astri M. Lund. Tekstene finnes her:

    Bernkonvensjonen i norsk oversettelse (PDF-fil)

  • Bernkonvensjonen Last ned