Voldgiftsdom om Bokhylla-vederlaget

10. september 2020

Kopinors voldgiftsrett har nå fastsatt fordelingen mellom opphavere og utgivere for vederlag fra bøker i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek. Det er første gang på 29 år at en fordelingstvist i Kopinor har gått til voldgift.

Nettbiblioteket.PNG
I Nasjonalbibliotekets nettbibliotek er ca. 240 000 bøker gjort tilgjengelig etter avtale med Kopinor.
Skjermdump fra Nasjonalbibliotekets nettsider

Gjennom en avtale med Kopinor har Nasjonalbiblioteket lagt ut bøker i fulltekst i sitt nettbibliotek, tidligere kjent som Bokhylla. Avtalen omfatter bøker utgitt til og med 2000.

Betalingen for denne tilgjengeliggjøringen har hittil blitt fordelt etter en midlertidig avtale mellom rettighetshaverne. I 2018 startet forhandlingene om en varig fordelingsavtale. Da det ikke kom til noen løsning, ble tvisten til slutt brakt inn for voldgiftsretten. I dommen, som ble avsagt 7. september i år, tilkjennes utgiverne en andel av vederlaget som, avhengig av boktyper, går fra 18,75 % (skjønnlitterære originalverk) til 37,5 % (lærebøker m.m.).

– Et skritt nærmere utbetaling

– Jeg er glad for at Kopinor har et tvisteløsningssystem som fungerer, og at vi nå er kommet et skritt nærmere en utbetaling av vederlaget, sier Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm. Han minner om at det gjenstår å bli enige om fordelingen internt blant utgivere og opphavere:

– Når disse gruppene er enige seg imellom om fordelingen, kan vi utbetale det tilbakeholdte vederlaget for både 2018 og 2019. Det er rettighetshavernes penger, og vi ser fram til at de kommer dit de hører hjemme, sier Slettholm.

Fordeling av vederlag mellom rettighetshavergruppene avgjøres vanligvis gjennom forhandlinger. Hvis det ikke oppnås enighet, finnes et system av tvisteløsningsmekanismer, og i siste instans avgjøres tvisten av Kopinors voldgiftsrett. Før denne siste dommen har voldgiftsretten bare avgjort fire saker, i årene 1982–1991.

    Les voldgiftsdommen her

  • Kopinordom nr. 5 Last ned