Velfungerende ordninger må bevares

21. januar 2021

– Vi deler fullt ut intensjonene om en effektiv og betryggende forvaltning, om rettighetshaverkontroll og om åpenhet, sa Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm på høringen i Stortingets familie- og kulturkomité.

YS-høring.PNG
Yngve Slettholm la vekt på at kollektiv rettighetsforvaltning er effektiv og legger til rette for enkle og ubyråkratiske løsninger for brukerne.
Foto: Stortingets nett-TV

Kollektiv forvaltning av rettigheter har gjennom mange år hatt stor betydning for lovlig og effektiv formidling av kultur og kunnskap. Stortinget behandler nå et forslag til ny lov om slik kollektiv rettighetsforvaltning, og en rekke organisasjoner av rettighetshavere stilte på den digitale høringen torsdag 21. januar.

I sitt innlegg tok Slettholm utgangspunkt i EUs arbeid med saken, som startet for over ti år siden. Han pekte på den store variasjonen i tradisjoner, lovgivning, organisasjoner og organisasjonskulturer i de ulike europeiske land:

– Ikke alt passer like godt i Norge og ikke alt passer like godt for vår organisasjonstype, sa Yngve Slettholm som imidlertid sa seg fornøyd med departementets forslag til gjennomføring av EU-direktivet:

­– Vi er svært glad for at departementet tidlig gjorde det klart at de ikke ville bruke direktivet til å utfordre de velfungerende ordningene vi har her til lands.

Kollektiv fordeling

Blant disse ordningene trakk Slettholm fram avtalelisensbestemmelsene og den kollektive fordelingen av vederlag. For de fleste av Kopinors avtaler er det verken hensiktsmessig eller økonomisk forsvarlig å måtte innhente de data som er nødvendig for å fordele vederlaget individuelt. I stedet blir vederlagsmidlene tilbakeført i form av stipender og ulike fellestiltak for den enkelte gruppe av rettighetshavere.

Kopinor har derfor bedt om at det ytterligere presiseres at kollektiv fordeling på flere områder er en effektiv metode for å føre vederlag tilbake til rettighetshaverne.