Universelt utformede filer i Bolk

6. mai 2024

Kopinors pensumtjeneste Bolk er nå utvidet til å kunne håndtere filformatet EPUB3, som støtter de viktigste kravene til universell utforming.

Thomas Nyhus Bolk.JPEG
– Universell utforming av digitale løsninger er viktig for å gjøre læring og kunnskap tilgjengelig for alle, sier tjenesteansvarlig Thomas Nyhus.
Foto: Trond Smith-Meyer

– Hittil har Bolk bare håndtert PDF-filer, men EPUB3-formatet har mange fordeler, forteller Thomas Nyhus, som er tjenesteansvarlig for Bolk. – Formatet er fleksibelt og skalerbart, og innholdet kan blant annet leses høyt av en EPUB3-leser.

Nyhus forteller at universiteter og høgskoler nå kan forespørre EPUB3-bøker som forlag og Kopinor kan laste opp. Institusjonene kan bestille bokutdrag med angitte sideintervaller i EPUB3 og få den samme oversikten over bestilte bokutdrag som de er vant til gjennom Bolk. Han legger til at løsningen forutsetter at boken finnes i EPUB3-format og at EPUB3-filen tilfredsstiller nødvendige krav, blant annet at den har sidetall.

– Universell utforming av digitale løsninger er viktig for å gjøre læring og kunnskap tilgjengelig for alle, avslutter Thomas Nyhus. – Vi er glade for å kunne utvide våre tjenester slik at vi bidrar til at alle skal kunne delta på like vilkår.