Tone Evensen er årets fabelaktige formidler

5. desember 2018

Kopinors pris for fabelaktig formidling 2018 er tildelt Tone Evensen, lærer på Voksenpedagogisk senter i Ringsaker, Hedmark fylke.

DSC_0021
Årets prisvinner har blant annet bred erfaring med norskundervisning blant flerspråklige elever.
Foto: Hege Lunde

Prisen går til en norsklærer med solid faglig bakgrunn og bred erfaring med norskundervisning blant flerspråklige elever, kurs- og foredragsvirksomhet. Hun har arbeidet med ungdomsskoleelever, barn og ungdom med særskilte behov, asylsøkere og voksne innvandrere. I tre år arbeidet hun med utvikling av nettbaserte læringsressurser og ulike prosjekter i NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring), og nå er hun tilbake som norsklærer blant sine elever på Voksenpedagogisk senter i Ringsaker.

Kopinors pris for fabelaktig formidling, som i år deles ut for femte gang, går til norsklærere i skolen som

  • inspirerer og motiverer sine omgivelser
  • har utvist kreativitet og pedagogiske evner alene og sammen med andre
  • gjennom sin innsats har vært med på å utvikle faget 

I juryen sitter Aslaug Fodstad Gourvennec (Landslaget for norskundervisning, leder), Siri Hansen (KS), Ann Britt K. Berlin (Utdanningsforbundet), Tore Mydland (Norsk Pedagogisk Dataforening) og Hege Lunde (Kopinor). 

Juryen uttaler blant annet:

Prisvinneren tar i bruk innovative og kreative metoder i sin norskundervisning, og hun har over tid latt elevene få delta i et vidt spekter av kreative og meningsfulle aktiviteter. Hun har blant annet arrangert fortellerverksted, rap-verksted, utstillinger, Tale som Ted-prosjekter og debattkurs. Juryen har merket seg det interessante grepet med å koble sammen fremmedspråklige elever og ordinære ungdomsskoleklasser og høgskolestudenter i forteller- og animasjonsverksted. Hun sikrer også høy teknologisk kvalitet på form, lyd og bilde ved å samarbeide med kompetente profesjonelle miljøer.

Tone – eller Zuper-Tone, som elevene kaller henne – verdsetter mangfoldet i klasserommet og anerkjenner både elevenes morsmål og den kompetansen de har med seg til undervisningen. På en fabelaktig måte knytter hun læring til identitet, språk, kultur og samfunn på nye måter. Hun er en lærer som er til inspirasjon både for elevene, for sine kollegaer på Voksenpedagogisk senter og for et langt større publikum gjennom kursvirksomhet og foredrag, og ikke minst gjennom den prisbelønte bloggen Glimt fra et flerspråklig klasserom.

Vi er glade for å hedre en fabelaktig formidler som gjennom sitt arbeid med undervisning av fremmedspråklige er med på å utvikle norskundervisningen. Det viktige lærerarbeidet er sentralt for den enkelte elevs integrering og mulighet til å bidra med sin kunnskap til å forme og utvikle det norske samfunnet.

Prisen er på 150 000 kroner og ble tildelt ved et arrangement på Voksenpedagogisk senter i Ringsaker onsdag 5. desember.