Til NKUL med det lille ekstra

22. mai 2019

Utdanningskonferansen NKUL slo i år alle rekorder. Over 1500 skolefolk var samlet i Trondheim for det nyeste innen IKT og utdanning. Kopinor er en av samarbeidspartnerne til konferansen.

HL-Stornes-3
Gullepleprisvinner Lisa Stornes blir gratulert av Kopinors Hege Lunde.
Foto: Trond Smith-Meyer

NKUL ble arrangert 8.–10. mai, i år for 25. gang, og hadde et omfattende program over tre dager med parallelle sesjonsrekker, plenumsforedrag og god plass for utstillere. Kopinor deltok med to innslag i programmet og egen utstilling.

Under tittelen Det lille ekstra presenterte lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold og Kopinor sitt samarbeidsprosjekt for å styrke profesjonsfaget med mer kunnskap om opphavsrett. Ut av samarbeidet er det blant annet kommet en film der lærer Marit Louka fra Os skole i Halden viser utfordringene som melder seg når hun skal lage et digitalt læringsopplegg for elevene. Kopinor-avtalen kan bidra et godt stykke på vei.

Utvidet Gulleplepris

Kopinor var i år kommet til som samarbeidspartner for Gullepleprisen, som deles ut i regi av Norsk Pedagogisk Dataforening på NKUL. Prisen deles ut til en eller flere pedagoger som har utnyttet IKT i læring på en spesielt god måte. Årets prisvinner var Lisa Stornes fra Sauda vidaregående skule, som integrerer digitale læremidler i all undervisning, slik det framgår av juryens begrunnelse:

Hun er en erfaren pedagog som hele tiden jakter etter den beste pedagogiske måten å oppnå læreplanmålene på. Dette gjør hun med utgangspunkt i god forståelse for kildekritikk og autentisk bruk av språk. Hun underviser både på yrkesfag og studiespesialisering og juryen har merket seg evnen til å tilpasse undervisningsopplegg til de ulike elevenes behov.

Dels med støtte fra Kopinor var prisbeløpet denne gang økt til 50 000 kroner.

Greg, Tony og Michael i utstillingen5669
Michael Stilson var invitert for å fortelle om veien fra fotballspiller til forfatter. Her flankert av Kopinors Greg Resar og Tony Hasselø.
Foto: Hege Lunde

Bare spille ball

En rekke rettighetshavergrupper står bak Kopinor, og vederlaget fra kopieringsavtalene går tilbake til opphavere og utgivere og legger grunnlaget for nye verk. Som én av rettighetshaverne hadde vi invitert Michael Stilson til NKUL. Fotballspilleren og læreren fortalte om sin bakgrunn fra fotballbanen og innbytterbenken, og hvordan samarbeidet med forlaget bidro til at han fikk utviklet manus og gitt ut romanen Bare spille ball i 2018.

video

Det lille ekstra

Filmen som ble presentert på NKUL, er laget av Kopinor & Lucky View, i samarbeid med Høgskolen i Østfold, Marit Louka og lærere og elever ved Os skole, Halden. Animasjon: Marius Venn