Studenten møtte hjelperne

1. mars 2018

Kopinorseminaret 1. mars hadde tittelen «Studenten og de gode hjelperne». Læringsstøtte sto på dagsordenen, og både institusjonene, fellesorgan, bibliotek, bokhandel og forlag delte erfaringer og nyheter fra sine områder.

Kopinorseminaret 2018 Beldo
NSOs Mats Beldo både innledet og fikk siste ord på Kopinorseminaret 2018. I bakgrunnen møteleder Tove Lie.
Foto: Trond Smith-Meyer

Leder av Norsk Studentorganisasjon (NSO), Mats Beldo, tok i sin innledning utgangspunkt i studentenes roller som produkt, bruker og produsent. Som brukerrepresentant ga han blant annet klar beskjed om forventninger til pris og tilgjengelighet for pensumlitteratur.

Representanter for institusjonene var viserektor Oddrun Samdal ved Universitetet i Bergen og rektor Curt Rice ved OsloMet. Bibliotekdirektør Anna Løken, Høgskolen Innlandet, og Frode Arntsen fra Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan redegjorde for tilbud og systemer knyttet til læringsstøtte, mens Akademikas Arnstein Bjørke og Universitetsforlagets Hege Gundersen representerte bokhandlerne og forlagene.

En engasjert forsamling fulgte opp med spørsmål og kommentarer. Flere tok utgangspunkt i erfaringene med digitalisering i sektoren, og særlig spørsmålet om institusjonene selv skulle ta et større ansvar for å utvikle læremidler, skapte debatt.

Avslutningsvis minnet Kopinors Hans-Petter Fuglerud om Kopinors rolle siden 1986 som samarbeidspartner for universitets- og høgskolesektoren. Les mer om dette her: Støttespiller for norsk høyere utdanning.