Seminar om litteraturpolitikkens virkemidler

31. oktober 2019

Hvilke virkemidler kan bidra til at norsk litteratur skal utvikle seg videre?

Frankfurt-litteraturpolitikk-2
Litteraturpolitikkens virkemidler ble belyst i Frankfurt. Nå tar vi diskusjonen hjem.
Foto: Hege Lunde

Vi trekker linjene fra Frankfurt og inviterer til lunsjseminar med mulighet for konsentrert innsikt i «Litteraturpolitikkens verktøykasse». Boken av samme navn diskuterer de juridiske, næringspolitiske og kulturpolitiske virkemidlene som bidrar til at et lite land som Norge har en høy litterær produksjon av solid kvalitet og som når bredt ut. Timingen for utgivelsen av boken må sies å ha vært særdeles god, og flere av kapitlene dannet tema for de litteraturpolitiske diskusjonene da Norge nylig var gjesteland på bokmessen.

Vi har invitert forfatterne, Helge Rønning og Tore Slaatta til å gi en gjennomgang av den litteraturpolitiske verktøykassen og peke ut noen utfordringer som bransjen må være oppmerksomme på i en post-Frankfurt tid. Det blir åpnet for diskusjon.

Velkommen til lunsjseminar:

  • Torsdag 28. november kl. 11.00–12.30
  • Thon konferansesenter, Universitetsgata 26, Oslo

Kopinors representantskap avholder sitt møte på samme sted kl. 13.00.

Vi ber om påmelding på skjemaet nedenfor innen 21. november.

Påmelding til lunsjseminar om litteraturpolitikk