Rettighetshaverne bidrar til digital krisepakke

23. mars 2020

Norske skoleelever og studenter vil nå få tilgang til alle bøker som finnes digitalt i Nasjonalbibliotekets samling. Dette blir sikret gjennom en avtale med Kopinor, på vegne av rettighetshaverne.

Yngve Slettholm.jpg
– Koronakrisen krever ekstraordinære tiltak og vilje til løsninger, sier Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm.
Foto: Finn Ståle Felberg

Kulturdepartementet og Nasjonalbiblioteket la 23. mars fram en digital krisepakke for å gi tilgang til de digitale samlingene under koronakrisen. Behovene er særlig store blant elever og studenter, og rettighetshaverne har derfor gjennom Kopinor åpnet for å gi økt tilgang for disse gruppene.

– Krisen vi nå står oppe i, krever ekstraordinære tiltak og vilje til løsninger, sier Kopinors administrerende direktør Yngve Slettholm. – Når utdanningsinstitusjoner og biblioteker er stengt, er vi glad for å kunne bidra til en løsning for dem som er rammet. 

Slettholm regner med at en midlertidig avtale om tilgang til bøker for elever og studenter er på plass i løpet av få dager.  

Kopinor har – på vegne av forfattere, forleggere og andre rettighetshavere – tidligere forhandlet fram en avtale som gir alle i Norge tilgang til bøker utgitt fram til 2000. Den midlertidige avtalen vil også omfatte nyere bøker.