Refleksjoner på oppløpssiden

– Det er et godt tidspunkt å gå av denne sommeren, sier Yngve Slettholm, etter sytten år som administrerende direktør i Kopinor.

BIlde YS avslutningsintervjuet.jpg
Yngve Slettholm ser tilbake på 17 år som administrerende direktør i Kopinor.
Foto: Marit Mosnesset

– Vi er midt i perioden med de største avtalene våre. Når den nye direktøren overtar, får hun dermed tid til å sette seg inn i materien og legge strategier før oppstart av nye forhandlinger, mener Slettholm.

Hege Munch Gundersen setter seg i direktørstolen 1. juni og skal føre Kopinor videre på en vei som kommer til å endre seg i takt med verden rundt oss.

Forløperen til Kopinor, Kopifag, ble opprettet i 1980 som en interesse- og forvaltningsorganisasjon som et svar på de nye teknologiske utfordringene – kopimaskinen som kom på 1970-tallet. I 1983 ble navnet endret til Kopinor.

På 2000-tallet var det digitalisering og internett som gjaldt. Da Slettholm begynte i Kopinor i 2006, omfattet ingen av Kopinors avtaler digital kopiering og bruk. I dag er det en selvfølgelig del av avtaleverket.

– Mange forbinder fremdeles kopiering med kopimaskinen. Derfor må vi stadig opplyse om at det nå i tillegg dreier seg om langt mer – både skanning, avfotografering, nedlasting, lagring og utskrift, presiserer Slettholm.

De lange linjer

Når det gjelder tallet på ansatte i Kopinor, ble to til 23 i løpet av tolv år på 1980- og -90-tallet. Også i dag er det 23 ansatte.

– Flere av medarbeiderne har vært i Kopinor lenger enn meg. At så mange har fulgt de lange linjene, er en stor verdi for en forvaltningsorganisasjon. Samtidig har nytt blod bidratt til å se Kopinor med nye øyne og brakt med seg digital kompetanse som har vært avgjørende for utviklingen. Sammen har vi ivaretatt Kopinors kjerneverdier – grundighet, helhetstenkning og fornyelse.

Vekst og utvikling

Fornyelse er et godt stikkord for veien videre.

– Å utvikle organisasjonen i en omverden i stadig endring krever strategisk fornyelse. For å få til dette er vi ikke bare avhengig av støtte fra medlemsorganisasjonene våre, men også aktiv medvirkning.

Kopinor har to egenskaper som han særlig vil trekke frem.

– Den ene er at vi er en sterk og samlet organisasjon utad, den andre at vi klarer å løse organisatoriske motsetninger internt. Dette har stått sentralt i hele Kopinors historie og er hovedforklaringen på at vi fortsatt er relevante både for brukerne, medlemmene og samfunnet.

En av Kopinors viktigste allierte er læreren.

– Relasjonen med brukerne er viktig. Å skape forståelse hos lærerne må til for å gjøre Kopinor-avtalen robust og varig. Vi må forstå lærernes hverdag og virkelighet. Vi må alltid minne oss om at selvsagte ting for oss ikke er like selvsagte for brukerne, understreker direktøren.

Kulturtanken og Nasjonalbiblioteket

I slutten av april inngikk Kopinor og Kulturtanken en pilotavtale om formidling (opplesning) av litteraturverk i Den kulturelle skolesekken (DKS). DKS er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen og i videregående opplæring i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

– Kopinor har aldri tidligere inngått en avtale som regulerer fremføring, så dette er et helt nytt område for oss. Jeg er glad for at denne siste avtalen jeg fikk undertegne representerer et nybrottsarbeid, sier Slettholm, som håper at den kan bli etterfulgt av flere liknende avtaler.

Nybrottsarbeid var også Bokhylla-avtalen med Nasjonalbiblioteket i 2009 om et prøveprosjekt som innebar at alle med norsk IP-adresse fikk tilgang til nasjonal litteraturarv på nettet. I 2012 ble tjenesten utvidet og gjort permanent, slik at alle bøker utgitt i Norge til og med år 2000 ble tilgjengelige for allmennheten. Avtalen er unik også i et internasjonalt perspektiv.

Komponist og IFRRO-president

I nesten 30 år har Slettholm komponert klassisk musikk. Han har vært medlem av Norsk Komponistforening i fire tiår, førsteamanuensis og prorektor ved Norges musikkhøgskole, statssekretær i Kulturdepartementet og leder av Kulturrådet. Utdanningen er også musikalsk: diplomeksamen fra Norges musikkhøgskole og PhD i Music Composition fra State University of New York at Buffalo.

Av internasjonalt arbeid må det nevnes at Slettholm i ti år har sittet i styret i Kopinors internasjonale paraplyorganisasjon IFRRO, de siste tre som president.

Nå venter en annerledes og ny hverdag.

– Når man går ut av det ordinære arbeidslivet, går man samtidig ut av et større fellesskap som man kan savne. Det kommer også jeg til å gjøre. Jeg tenker selvsagt mest på de 22 gode kollegene mine i Kopinor og alle de andre menneskene jeg har forholdt meg til gjennom yrkeslivet, men det er så mye annet i tillegg. Det at andre forventer noe av meg, er faktisk viktig og noe jeg er bevisst på. Derfor kommer jeg fortsatt til å engasjere meg i ulike styreverv og mye frivillig arbeid etter endt innsats i Kopinor. Kanskje kan jeg gjenoppdage gleden av å komponere musikk igjen også – og så er det disse barnebarna, da, smiler administrerende direktør Yngve Slettholm, som avslutter med å ønske god sommer.