Planlagt læremiddelprosjekt kan skade den kreative sektoren

18. august 2021

– Slik planene nå foreligger, vil FriDA kunne føre til betydelig skade for forlag, forfattere, illustratører og andre aktører innenfor den kreative sektoren, skriver Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm i et innlegg i Adresseavisen 16. august.

Bakgrunnen er at Trondheims politikere skal ta stilling til om kommunen skal delta i et nytt interkommunalt samvirkeselskap, FriDA (Fri digital arena) for å fremskaffe digitale læremidler til grunnskolen.

Slettholm har forståelse for at kommunen har behov for å samarbeide om innkjøp, men viser i innlegget til at FriDA er planlagt som noe langt mer. Det skal utvikles en læremiddelportal med tilrettelagt, redaksjonelt bearbeidet innhold. I realiteten blir kommunene produsenter av læremidler i konkurranse med andre aktører.

Yngve Slettholm peker også på at FriDA skal baseres på såkalte fribrukslisenser:

«Pålagt bruk av slike lisenser betyr at forfattere og andre opphavere vederlagsfritt må stille sine verk til rådighet for viderebruk. Når det ikke lenger skal betales for slik bruk, settes et velfungerende kulturelt økosystem av rettigheter, vederlag og stipender i spill,» skriver han, og viser til erfaringene fra det tilsvarende prosjektet NDLA (Nasjonal digital læringsarena) for videregående skole.

Oppvekstkomiteen i Trondheim bystyre har nå sendt saken tilbake til administrasjonen. Yngve Slettholm sier at dette gir et berettiget håp om at motforestillingene mot FriDA-prosjektet vinner fram.

NDLA

I sommer har avisen Klassekampen i flere artikler rettet søkelyset mot NDLA, som drives i samarbeid av landets fylkeskommuner (unntatt Oslo).

– I praksis eksisterer det ikke et marked for digitale læremidler i videregående opplæring, sier Forleggerforeningens adm. direktør Heidi Austlid til avisen. Sentrale utdanningspolitikere på Stortinget er også svært skeptisk til prosjektet.