Pilotprosjekt for pensumlistesystemer og Bolk

Norske universiteter og høgskoler innfører pensumlistesystemer for å lette administrasjon og tilgang til pensum. Systemene skal nå integreres med Kopinors Bolk-løsning.

Pensumlistepilot 014 (3)
Julie Myhre Barkenæs og Bente Liseth presenterte nylig planene for en integrasjon mellom pensumlistesystemene og Bolk.
Foto: Trond Smith-Meyer

Gjennom pensumlistesystemene gjør institusjonene sine pensumlister digitalt tilgjengelig for studentene. De enkelte postene i pensumlisten peker videre til selve innholdet, enten internt hos institusjonen (f.eks. hylleplassering i biblioteket), til tidsskrifter institusjonen abonnerer på eller til annet opplastet innhold.

Kopinors pensumløsning Bolk har siden 2014 vært en del av avtalen mellom Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Kopinor. Etter avtalen skal pensum og annet nødvendig lærestoff i form av bokutdrag som kopieres og gjøres tilgjengelig for studentene, registreres for klarering i Bolk. Tilgjengelige innholdsfiler medfølger uten ekstra kostnader, og i tillegg kan lærestedene få klarert kopiering utover kopieringsavtalens begrensninger.

Pilotprosjekt

For å lette arbeidet for brukerne har UHR og Kopinor vært enige om å samarbeide om kostnadseffektive og brukervennlige løsninger. De konkrete planene for en integreringsløsning i form av et pilotprosjekt ble lagt fram for Bibsys-konferansen i Trondheim tidligere i mars.

– Med en integrert løsning er det et mål å unngå unødvendig dobbelarbeid, sier avdelingsdirektør Julie Myhre Barkenæs, som sammen med tjenesteansvarlig Bente Rode Liseth presenterte pilotprosjektet sammen med Universitets- og høgskolerådet.

I pilotfasen vil lærestedene kunne registrere utdrag innenfor begrensningsreglene (15 %) i pensumlistesystemet, og utdraget vil da bli lagt automatisk på institusjonens konto i Bolk. Utviklingen vil skje fra høsten 2019, og en forenklet løsning, uten leveranse av fil og utvidet rettighetsklarering, vil være klar til bruk for pilotbrukere ved registrering av pensum for høsten 2020.

Kopinor og UHR vil i samarbeid med UNIT foreslå og forespørre pilotdeltakere. Denne rekrutteringen vil starte sommeren 2019.