Opphavsrett en forutsetning for den opplyste samtalen

9. januar 2023

Nasjonal og internasjonal opphavsrettslovgivning er en forutsetning for en velfungerende ytringsfrihet, skriver Kopinor i sin høringsuttalelse til ytringsfrihetskommisjonens rapport.

Ytringsfrihetskommisjonens rapport, En åpen og opplyst offentlig samtale (NOU 2022:9), ble overlevert til kulturministeren 15. august 2022. Tittelen er hentet fra Grunnlovens ytringsfrihetsparagraf, der det heter at det «påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.»

Det er en tendens til å oppfatte opphavsretten som et problem og et hinder for ytringer. Men det motsatte er tilfelle, skriver Kopinor i sin høringsuttalelse. Opphavsretten er en viktig forutsetning for en åpen og opplyst offentlig samtale:

«Falske nyheter og spredning av konspirasjonsteorier utgjør skyggesiden av nettbasert informasjonsutveksling. Her tilbyr etablerte medier et nødvendig korrektiv, på samme måte som det norske litterære systemet sikrer kvalitetssikret innhold innenfor et bredt tilbud av titler. Selv om utgivernes portvokterrolle er redusert, spiller ansvarlige forlag og redaktørstyrte medier en betydelig rolle for å sikre den opplyste samtalen.

Men dette kommer ikke av seg selv. Det kretsløpet som utgjøres av utgivere, opphavere og et betalende publikum, er en forutsetning for å holde oppe denne infrastrukturen. Forvaltning av opphavsrettigheter er kjernen i dette kretsløpet.»

I høringsuttalelsen minner Kopinor videre om at opphavsretten er anerkjent som en grunnleggende menneskerett, blant annet i FNs menneskerettighetserklæring (artikkel 27). Det er en finstemt balanse mellom ytringsfriheten og opphavsretten, skriver Kopinor, og oppfordrer til å være oppmerksom på denne sammenhengen for å sikre gode og livskraftige vilkår for ytringer.

    Les høringsuttalelsen

  • Høringsuttalelse om NOU 2022:9 (Ytringsfrihetskommisjonens rapport) Last ned