Oppfølging av lov om kollektiv forvaltning

4. mars 2022

Kopinor inviterte 3. mars sine medlemmer til informasjonsmøte om den nye loven om kollektiv forvaltning. Loven stiller nye krav til både Kopinor og medlemsorganisasjonene.

DSC_0016-a.jpg
Møtet 3. mars var et ledd i Kopinors informasjon til medlemmene om den nye loven om kollektiv forvaltning.
Foto: Hege Lunde

Det var solid oppmøte på Oslo Kongressenter da Kopinors administrerende direktør Yngve Slettholm ønsket velkommen. Avdelingsdirektør Hege Døssland gikk gjennom hovedtrekkene i fordelingen av vederlag både fra Kopinor til medlemsorganisasjonene og videre til den enkelte rettighetshaver. Hun understreket at organisasjonene måtte ha gode interne prosesser og at prinsippene for fordeling skal besluttes av medlemmene i den enkelte organisasjon.

Kopinors styre har allerede drøftet hovedprinsippene om fordeling og vil etter planen vedta en veiledning til medlemsorganisasjonene på sitt møte i april. Nye retningslinjer for Kopinors egen forvaltning og fordeling av vederlag vil bli behandlet på Kopinors årsmøte 1. juni.

Samlingen 3. mars var en oppfølging av et fellesmøte i januar for medlemsorganisjonene i Norwaco og Kopinor. Her presenterte Bengt O. Hermansen – som var engasjert av Norwaco og Kopinor i fellesskap – et notat om hvilke krav den nye loven stiller til organisasjonenes forvaltningsfullmakter og hvilket handlingsrom de har når det gjelder fordeling og bruk av vederlagsmidler.

DSC_0019-a.jpg
Det var gitt god anledning til spørsmål og kommentarer fra medlemsorganisasjonene på møtet.
Foto: Hege Lunde