Norsk språk i høyere utdanning?

20. januar 2020

Velkommen til Kopinorseminaret, torsdag 27. februar 2020.

9909-KPN-Flak-2020-Ferdig

Våren 2020 legges den nye språkmeldingen fram. Én av utfordringene er det som er i ferd med å skje i høyere utdanning, der norsk på flere områder erstattes av engelsk som undervisningsspråk. I samarbeid med Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening inviterer vi til Kopinorseminaret 2020 og spør: Hva gjør vi med det?

Thon konferansesenter, Nansensalen, Universitetsgata 26, Oslo
Torsdag 27. februar, kl. 9–12

Program

Åpning

  • Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen og styreleder i Universitets- og Høgskolerådet

Fra gode intensjoner til gode prestasjoner. Norsk fagspråk i akademia.

  • Nina Teigland, seksjonssjef for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning i Språkrådet

Hva skal stå på pensum?

  • Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Er det liv laga for den norske læreboka i høyere utdanning?

  • Birgit Skaldehaug, leder av akademisk utvalg i Den norske Forleggerforening og forlagssjef i Cappelen Damm Akademisk

Kvifor eg som student bryr meg om norsk fagspråk

  • Jonas Økland, studentleder ved Handelshøyskolen BI og vara i sentralstyret til Norsk Studentorganisasjon

Programleder: Bente Riise, generalsekretær i Norsk Tidsskriftforening

Programmet avsluttes med lunsj kl. 12.