Nå utbetales Bokhylla-vederlaget

16. desember 2020

To års vederlag ut til rettighetshaverne etter voldgiftsdom.

Nettbiblioteket.PNG

Gjennom en avtale med Kopinor har Nasjonalbiblioteket lagt ut bøker i fulltekst i sitt nettbibliotek, tidligere kjent som Bokhylla. Avtalen omfatter bøker utgitt til og med år 2000.

Da opphavere og utgivere ikke ble enige om andelsfordelingen mellom dem, gikk saken til Kopinors voldgiftsrett. Saken skulle egentlig behandles i voldgiftsretten i mars, men pandemien gjorde at saken ble utsatt. Den 7. september i år fastslo voldgiftsretten fordelingen av vederlag for Nasjonalbibliotekets nettbibliotek mellom opphavere og utgivere fra og med 2018.

Det er 29 år siden sist en fordelingstvist i Kopinor har gått til voldgift.

25 millioner kroner

Over 25 millioner kroner blir nå utbetalt for årene 2018 og 2019. Da er kostnader til administrasjon og til voldgiftsretten trukket fra. 5,7 millioner kroner ble utbetalt som individuelle vederlag til forlag og forfattere i slutten av november, mens 17,3 millioner ble utbetalt til medlemsorganisasjonene ved årets siste fordeling 15. desember. Vederlaget til utenlandske rettighetshavere betales ut i 2021. 

– Bokhylla er vårt tredje største vederlagsområde, og fordelingen er derfor viktig for medlemsorganisasjonene, sier Yngve Slettholm, administrerende direktør i Kopinor.

Slettholm minner om at det er Kopinors oppgave å tilbakeføre kopieringsvederlagene til rettighetshaverne og kulturlivet, slik at nye verk blir skapt og utgitt:

Det er gledelig at vi omsider får utbetalt pengene som tilhører rettighetshaverne.