Møtte universitetssektoren om prosessene rundt pensum

Kopinor arrangerte 18. januar et webinar som satte søkelyset på fastsettelse, anskaffelse og tilgjengeliggjøring av pensumlitteratur.

– Tilgang til godt innhold er viktig, og vi opplever at Kopinor-avtalen betraktes som et gode. Men vi er litt bekymret for manglende bevissthet om opphavsrett og kunnskap om avtalen og om Kopinors rolle i det kulturelle kretsløpet, sa Kopinors administrerende direktør Hege Munch Gundersen i sin innledning på webinaret.

Sunneva Kilsti, seniorrådgiver og partner i Opinion, presenterte rapporten fra de tre undersøkelsene som byrået har gjennomført. Her er det samlet erfaringer fra fagansatte, studenter, bibliotek -og administrativt ansatte om deres arbeid med pensum.

Fragmentering og digitalisering var stikkord som gikk igjen for å beskrive utviklingen av pensumlitteraturen, og paneldebatten tok også utgangspunkt i dette. Her deltok rektor Sunniva Whittaker ved Universitetet i Agder, leder for undervisningstjenester i Sikt Vegard Moen, professor Merethe Roos ved Universitetet i Sørøst-Norge og fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig Elida Slettum fra Norsk studentorganisasjon.

– Pensum er den felles plattformen vi har, og det er viktig å ta vare på en felles referanse, sa rektor Sunniva Whittaker, mens professor Merethe Roos på sin side oppfordret pensumbeslutterne til å benytte anledning til å skape et mangfold og faglig diskusjon.

Et fellestrekk i undersøkelsene var ønsket om mer informasjon, både om rettigheter og om de ulike systemene som er i bruk. Paneldeltagerne var enige om at dette er et lederansvar, men samtidig at det ikke er noen lett oppgave. Mye informasjon finnes allerede, men det er behov for tydeligere organisering. Det er også ønske om gode og forståelige grensesnitt i de ulike IT-løsningene, et ønske som Hege Munch Gundersen kunne forsikre at også Kopinor tok til seg.

Webinaret kan ses i opptak i videovinduet ovenfor. 

 

    Les rapporten her

  • Kopinorrapport 1-2024 Prosessene rundt pensum Last ned