Miljøfyrtårnet Kopinor

17. juni 2019

Kopinor er i år blitt sertifisert etter Miljøfyrtårn-ordningen. 5. juni ble det synlige beviset utdelt i Oslo rådhus.

Ordfører Marianne Borgen overrakte Miljøfyrtårn-diplomet til Kopinors hovedverneombud Christer Jakobsen og kontor- og personalleder Grete Nyhus. Foto: Emil Bæk Holland, Oslo kommune
Oslos ordfører Marianne Borgen overrakte Miljøfyrtårn-diplomet til Kopinors hovedverneombud Christer Jakobsen og kontor- og personalleder Grete Nyhus.
Foto: Emil Bæk Holland, Oslo kommune

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Gjennom sertifiseringen har Kopinor etablert, forsterket og videreutviklet rutinene innenfor arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

– Kopinor har en viktig rolle i å styrke det kulturelle kretsløpet. Når vi også blir miljøsertifisert, understreker det at vi i tillegg har et samfunnsansvar innenfor bærekraft og miljø, sier avdelingsdirektør for forvaltning og IKT, Julie Myhre Barkenæs. Hun legger også vekt på betydningen av gode rutiner for arbeidsmiljøet.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Gjennom ordningens digitale system får de sertifiserte virksomhetene verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner