Kopinor tilbake på NKUL

13. mai 2022

Etter to digitale år har NKUL denne uka vært tilbake som møteplass for alle med interesse for IKT i undervisningen. Kopinor har deltatt aktivt.

Gulleplet-2022.jpeg
Terje Pedersen mottok Gullepleprisen 2022 på åpningsdagen av NKUL. Bak står juryleder Bente Moen Kristiansen og leder av Norsk Pedagogisk Dataforening, Ole Christian Wold Haavik.
Foto: Trond Smith-Meyer

Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL) ble arrangert i Realfagbygget på NTNU i Trondheim 11.–13. mai 2022. Under åpningsseremonien ble årets Gulleplepris tildelt Terje Pedersen fra Rothaugen skole i Bergen. Prisen deles ut av Norsk Pedagogisk Dataforening, med Kopinor som samarbeidspartner.

Kopinor var også til stede med egen stand, der besøkende lærere og andre skolefolk kunne få vite mer om opphavsrett, kopieringsavtalen og praktiske spørsmål om bruk av innhold til undervisningen. Det er viktig for oss å snakke med lærere om skolehverdagen og behovet for videreutvikling av kopieringsavtalen med skolene.

Lærere i spagat

Lærer og lærebokforfatter Stig Erlend Kvinge har tidligere skrevet om det han oppfatter som uvitenhet og usaklighet i læremiddeldebatten. Kopinor inviterte ham til å utdype sine synspunkter på et eget seminar på konferansens siste dag. Kvinge var opptatt av at det må koste å fremstille læremateriell og ønsket å skape bevissthet om de investeringene som gjøres når profesjonelle redaksjoner går sammen om en produksjon.

Kopinor takker for gode dager og gratulerer NKUL med et vellykket arrangement etter to pandemiår!