Kopinor skal forvalte ny kompensasjonsordning

14. oktober 2022

I fjor ble Marrakechtraktaten og -direktivet om tilgang til verk for blinde og andre med nedsatt funksjonsevne innført i norsk rett. I forslaget til statsbudsjett for 2023 er det satt av 4,8 mill. kr til kompensasjon til opphaverne for fremstilling av verk i tilgjengelige formater. Kopinor skal forvalte ordningen.

Tidligere i år sa Staten opp avtalen med rettighetshaverorganisasjonene om fremstilling av lydbøker for funksjonshemmede. Lydbokavtalen inneholdt bestemmelser om et avtalt vederlag for bruken, mens den nye forskriften til åndsverkloven i 2021 fastsatte at rettighetshaverne i stedet skulle gis en kompensasjon over statsbudsjettet.

I forslaget til statsbudsjett for 2023 heter det blant annet:

Det foreslås en bevilgning på 4,8 mill. kroner til den nye ordningen. Dette er vel 2 mill. kroner mer enn det som har vært utbetalt i vederlag etter Lydbokavtalen. Midlene i den nye ordningen skal forvaltes av Kopinor. Kompensasjonen skal fordeles til opphavere og er ikke en rettighet på lik linje med andre opphavsrettigheter etter åndsverkloven og er ikke en rettighet som kan overdras ved avtale eller arv.

– Dette er en ordning som det er naturlig at Kopinor skal forvalte, og vi kjenner området godt gjennom vår forvaltning av lydbokavtalen, sier avdelingsdirektør Hege Døssland. – Som følge av økt bruk er det rimelig at kompensasjonsnivået har økt. Kopinor vil fortsatt forvente informasjon fra produsentene slik at vi kan fordele til opphaverne for den bruken som finner sted.

Marrakechtraktaten ble inngått 27. juni 2013 og omfatter nå 92 land. Traktaten tillater visse former for bruk av opphavsrettslig beskyttede verk, og hensikten er å lette tilgangen til litteratur for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing. EU vedtok i 2017 et eget direktiv for å gjennomføre traktatens bestemmelser.

    Dokumenter

  • Kopinor - tilskuddsbrev 2023 - kompensasjonsordning etter forskrift til åndsverkloven § 15 Last ned