Kopinor på skolebesøk

28. oktober 2022

Hvor godt kjenner lærerne til mulighetene i Kopinor-avtalen? Som et ledd i kampanjen «Det lille ekstra» skal Kopinor besøke flere skoler, og Kjellervolla ungdomsskole i Lillestrøm var først ut.

KD med lysbildet Det lille ekstra – redigert.jpg
Kjetil Digre inviterer lærerne til å bruke Kopinor-avtalens muligheter for å tilføre undervisningen «det lille ekstra».
Foto: Marit Mosnesset

15 interesserte lærere deltok på møtet hvor de fikk diskutert både opphavsrett, kopiering og kildeangivelse med to representanter fra Kopinor.

– Vi har behov for å høre direkte fra de som foretar kopiering om utfordringer i det daglige og spørsmål de har rundt avtalen, forteller Kjetil Digre, avdelingsdirektør for kunnskap og kommunikasjon i Kopinor:

– På denne måten kan vi tilpasse kommunikasjonen til skolene. I tillegg får vi viktige innspill for å gjøre avtalene enda bedre.

Også ‘klipp og lim’

Lærerne kunne fortelle om et varierende behov for kopiering. For det meste har de nyere lærebøker, men det varierer mellom fagene. Der det ikke finnes så mye skriftlig læremateriell, blir det mye ‘klipp og lim’.

Da er det godt å vite at det å hente stoff fra ulike kilder, også fra internett, er dekket av avtalen skolene har med Kopinor. For mens mange fortsatt tenker på kopiering som noe som skjer på kopirommet, dekker Kopinor-avtalen all kopiering til og fra både papir og digitale formater.

Innenfor visse rammer og begrensninger, riktignok. Viktigste grunnregel er at kopiering skal komme i tillegg til, og ikke som erstatning for, innkjøp av læremidler.

Lærerne fra Kjellervolla skole kom med innspill både om praktisering og forståelse av avtalen, om kildeangivelse og kreditering og om verdien av avtalen, både for skolene og rettighetshaverne. Og i Kopinor er vi glad for alt vi kan lære av vår viktigste brukergruppe, lærerne.

Les mer om Kopinors avtaler for skoleverket