Kopinor på Læringsfestivalen

11. mai 2023

På Læringsfestivalen i Trondheim møtes universitetsansatte for å presentere erfaringer og dele kunnskapsbasert undervisningspraksis. Og Kopinor er med.

Utstilling på Læringsfestivalen.jpg
Avtalen sikrer godt påfyll underveis i studieløpet. Dette var Kopinors budskap på Læringsfestivalen.
Foto: Hege Lunde

På programmet i Trondheim 8.–9. mai ble det diskutert en rekke aktuelle spørsmål rundt undervisning og digitale læringsressurser. Kopinor deltok med en godt besøkt utstilling som presenterte de mulighetene kopieringsavtalen med lærestedene gir. Hensikten med avtalen er å sikre lovlig påfyll av kvalitetssikret innhold gjennom hele studieløpet.

Vi ble også kontaktet av flere universitetsansatte som var engasjert i bokutgivelser og ønsket mer informasjon om forbindelsen mellom Kopinors fordeling av vederlag til rettighetshaverne og muligheten for å søke stipend til utvikling av læremidler.

I utstillerseminaret som Kopinor arrangerte sammen med kunnskapssektorens tjenesteleverandør Sikt fortalte Hege Lunde fra Kopinor og Kristine Johnsen fra Sikt om samarbeidet om utviklingen av et verktøy for plagiatkontroll. Kopinors Julie Myhre Barkenæs og Thomas Nyhus deltok også i diskusjonen.