Kopinor er med på laget

29. september 2023

Universiteter og høgskoler har avtaler med Kopinor som sikrer påfyll av kvalitetssikret innhold. I september har vi møtt sektoren ved flere anledninger.

Sikt presenterer Kopinor.jpg
Vegard Moen i Sikt presenterer Kopinor som samarbeidspartner ved innledningen av konferansen.
Foto: Hege Lunde

Tjenester for plagiatkontroll, LMS og digital eksamen er blant de største prosjektene Sikt –kunnskapssektorens tjenesteleverandør – arbeider med. På konferansen for undervisningstjenester 26.–27. september ble status på området presentert og diskutert. Blant nyhetene var Sikts samarbeid med Kopinor om utvikling av en tjeneste for plagiatkontroll.

Kvalitet og tilgjengelighet var tema på konferansen som Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) arrangerte 20.–21. september. Tilreisende publikum og deltakere som fulgte strømmingen fikk med seg viktige oppdateringer av tilstanden i sektoren, blant annet om den digitale omleggingen og behovet for å sette kvalitet og sentrum. Diskusjonene bredte seg også utover til de enkelte bordene, der Kopinor inviterte til samtale om tilrettelegging av pensum. 

HK-dir konferanse sept 2023.jpg
Kopinor var vertskap for en borddiskusjon om tilrettelegging av pensum. Dette ga en ny anledning til å få innspill til Kopinor-avtalen og Bolk-tjenesten.
Foto: Hege Lunde