Kopinor advarer mot kommunalt læremiddelprosjekt

4. desember 2020

Kopinor går nå ut mot FriDA-samarbeidet, som vil etablere en plattform for «frie» digitale læremidler for grunnskolen. Fredrikstad kommune er først ute.

Fri Digital Arena (FriDA) er i første omgang et samarbeid mellom kommunene Fredrikstad, Trondheim, Bergen og Kristiansand. Kommunene skal samarbeide om anskaffelse og utvikling av innhold og tjenester for grunnskolen. Innholdet skal kunne tilpasses, bearbeides og legges åpent ut på internett med Creative Commons-lisens.

I et brev til bystyrerepresentantene i Fredrikstad peker Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm på en rekke uheldige konsekvenser av en slik etablering og ber om at prosjektet stoppes. Kopinor erkjenner at kommunene kan ha nytte av et innkjøpssamarbeid, men viser til at planene omfatter noe langt mer.

Bryter med normal rettighetsforvaltning

Med henvisning til det tilsvarende NDLA for videregående skole skriver Slettholm at erfaringene viser at det er svært krevende for en offentlig finansiert aktør å produsere profesjonelt, «gratis» innhold av høy kvalitet:

«I tillegg til å påvirke konkurranse-forholdene i primærmarkedet for læremidler, har NDLA også negative konsekvenser for det kreative kollektive miljøet fordi inntektene fra sekundærbruk rammes. Grunnen er kravet om at opphaverne frasier seg sine rettigheter til viderebruk gjennom Creative Commons-(CC-)lisenser. Dette bryter med normal rettighetsforvaltning og fratar opphaverne kontroll over bruken av sine verk.»

Økosystem forvitrer

Kopinor-avtalen gir i dag skolene en utstrakt adgang til å videreutnyttelse av verk, samtidig som vederlag kanaliseres tilbake, slik at nye verk kan bli skapt og utgitt. Dette kulturelle kretsløpet er nå i fare, som det heter til slutt i brevet:

«En oppbygging av FriDA etter mønster av NDLA er uheldig, det vil føre til at levende opphaver- og utgivermiljøer og et velfungerende økosystem av lisenser og rettigheter for viderebruk forvitrer. FriDA vil skade en viktig del av kulturøkonomien i langt større grad enn NDLA gjør. Det er ingen tjent med, aller minst skolene.»

Fredrikstad er den første kommunen som skal behandle saken. Bystyrebehandlingen er 10. desember, og Kopinor stiller seg bak Grafill, Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, som alle har bedt Fredrikstads politikere om å avvise forslaget.

Yngve Slettholm.jpg
I tillegg til å påvirke konkurranse-forholdene i primærmarkedet for læremidler, har NDLA også negative konsekvenser for det kreative kollektive miljøet, skriver Yngve Slettholm i Kopinor om FriDA-samarbeidet.
Foto: Finn Ståle Felberg