Kollektiv rettighetsforvaltning del av løsningen

12. mars 2021

– Opphavsrett og kollektiv rettighetsforvaltning er en del av løsningen når kunnskaps- og kultursektoren skal gjenoppbygges etter pandemien, sier WIPO-sjefen Daren Tang. I et møte med paraplyorganisasjonen IFRRO presenterte han også et helt nytt samarbeidstiltak.

Daren Tang webinar.jpg
WIPO-sjefen oppfordret organisasjonene til å fortelle om de levende eksemplene på verdien av opphavsrett.

WIPO er en særorganisasjon innenfor FN-systemet og arbeider for å fremme beskyttelse av immaterielle rettigheter, blant annet opphavsrett. Daren Tang fra Singapore overtok som generaldirektør høsten 2020. På et webinar 9. mars møtte han rundt hundre deltagere fra Kopinors søsterorganisasjoner organisert i International Federation of Reproduction Rights Organisation, IFRRO.

Opphavsrett kan fremstå teknisk for mange, og Daren Tang utfordret organisasjonene til å fortelle om verdiene og vise hvordan deres virksomhet er relevant:

– Vi må fortelle historiene og vise betydningen av opphavsrett og annen beskyttelse av immaterielle verdier, sa han. Han la vekt på hvor viktig det er å få fram autentiske historier med gjenkjennbare eksempler.

WIPO Connect

WIPO og IFRRO samarbeider på flere felt. Daren Tang benyttet anledningen til å presentere et nytt konkret prosjekt, en utvidelse av nettløsningen WIPO Connect.

WIPO Connect er et dokumentasjonssystem som er utviklet for å støtte kollektive forvaltningsorganisasjoner i det daglige arbeidet og sikre effektivt samarbeid over landegrensene. Løsningen har særlig vært viktig for å lette etableringen av kollektiv rettighetsforvaltning i utviklingsland. Mens WIPO Connect hittil har vært spesielt rettet mot musikklisensiering, vil den nå i samarbeid med IFRRO utvikles til også å støtte rettighetsforvalting av tekst og bilder og lisensiering av reprografi.  

 – Kollektiv rettighetsforvaltning må ha høye standarder for åpenhet, effektivitet og evne til samarbeid. Tiltak som WIPO Connect er praktisk kapasitetsbygging, sa Tang. Han la til at det er viktig at kollektive forvaltningsorganisasjoner følger med i den teknologiske utviklingen.

Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm er president i IFRRO og ledet møtet med Daren Tang. I sin introduksjon sa han at pandemien har gått hardt utover den kreative sektoren, men at det siste året også har vist verdien og berettigelsen av kollektiv rettighetsforvaltning.

Slettholm betonte også betydningen av det strategiske og praktiske samarbeidet mellom WIPO og IFRRO som allerede har gitt flere konkrete resultater for rettighetshaverne, bl.a. i Burkina Faso og Tunisia.