I gang med innspurten

20. juni 2022

– Vi jobber kontinuerlig både med de avtalene vi allerede har og å utvikle nye avtaleområder, forteller Yngve Slettholm i årets sommerprat.

Bilde YS-17.6.22_Foto MM.jpg
Om ett års tid gir Yngve Slettholm stafettpinnen videre.
Foto: Marit Mosnesset

Digital teknologi gir muligheter for nye måter å formidle tekst, bilder og ikke minst musikk. For første gang har Kopinor inngått en avtale om strømming, en midlertidig avtale som gir menigheter i Den norske kirke adgang til å legge ut salmetekster og annet beskyttet materiale når de overfører gudstjenester og kirkelige handlinger på internett.

– Det handler om å tilpasse oss endringer som er relevante for våre avtaler, sier Yngve Slettholm, administrerende direktør i Kopinor. Vi søker Patentstyret om godkjenning av avtalen etter bestemmelsen om generell avtalelisens. Dermed vil avtalen også dekke rettighetshavere som vi ikke direkte representerer.

Vederlagsinntekter sikret
Viktige avtaler er inngått de siste årene: KS-avtalen som gjelder for perioden 2022–2025 og avtalen med Universitet- og høgskolesektoren som gjelder for årene 2021–2024. Avtalene er av stor betydning, da de utgjør størstedelen av Kopinors inntekter.

– Vederlagsinntektene er dermed sikret de nærmeste årene, inntekter som er svært viktige for rettighetshaverne, både opphavere og utgivere, understreker han. Arbeidet med å utvikle disse avtalene for fremtiden er allerede i gang.

Ti år med Bokhylla-avtalen
Til høsten skal Kopinor forhandle om en ny og utvidet avtale med Nasjonalbiblioteket.  

Nesten 250 000 bøker utgitt i Norge til og med år 2000 kan alle med norsk IP-adresse i dag lese gratis på nett. Til grunn ligger den unike Bokhyllaavtalen, en kollektiv avtale mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor.

– Den er den eneste i verden i sitt slag, fastslår Slettholm, som legger til at vederlaget fra Bokhylla-avtalen fordeles dels individuelt, dels kollektivt.

Ulovlig kopiering
At lærere blir ufrivillig lovbrytere, har vært et tema i media den sisten tiden.

– Dette gjør at forfattere og forlag taper store inntekter. Dersom det også blir kopiert mer enn 15 prosent av en bok, er det i strid med Kopinor-avtalen og svært bekymringsfullt, påpeker Slettholm.

EU-direktiv
Utviklingen av opphavsrett i EU legger rammer for Norge.

EUs digitalmarkedsdirektiv (artikkel 17) handler om lisensiering av brukeropplastet innhold på de store nettplattformene.

– EU-landene gjennomfører dette direktivet nå. Senere kommer lovgivningen også i Norge om dette. Vi skal følge med og se hvilke muligheter det gir for Kopinor. I første omgang har vi tatt initiativ til et samarbeid på nordisk nivå.

Den nye loven om kollektiv forvaltning av opphavsrett, som ble vedtatt i fjor, er også resultat av et EU-direktiv. Kopinor holdt informasjonsmøte 3. mars for medlemmene om loven og hvilke krav den stiller til både Kopinor og medlemsorganisasjonene.

Informasjonsmøter om ulike aktuelle temaer som opptar medlemsorganisasjonene, og ikke minst får betydning og påvirker dem, er noe Kopinor vil fortsette med fremover.

– Vi skal være en ressurs og en støtte for medlemmene våre, sier Slettholm.

Rekruttering av ny toppsjef
Yngve Slettholm slutter i Kopinor neste sommer, da han blir pensjonist etter 17 år i sjefsstolen.

– På oppløpssiden er det full fremdrift for min del. Blant annet gjennomfører vi betydelige endringer i fordelingssystemet som en konsekvens av nye undersøkelsesmetoder. Og på opphavsrettsfeltet skjer det mye, både nasjonalt og internasjonalt. Her skal Kopinor fortsatt være en viktig premissleverandør, forteller han. Men, med min avgang blir en spennende og utfordrende stilling ledig. Jeg håper det blir mange interessante søkere når rekrutteringsprosessen settes i gang til høsten.

IFFRO
Yngve Slettholm har vært president i den internasjonale paraplyorganisasjon IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations) siden høsten 2019. Han går av som president senere i år.

– Internasjonalt er det et økende press mot opphavsretten. Store kommersielle selskaper som Google og Facebook bruker betydelige ressurser på å uthule opphavsretten og de velfungerende ordningene som er etablert. Å forsvare opphavsretten og fremheve betydningen av kollektiv forvaltning må derfor være et langsiktig og målrettet arbeid, fremhever han.

Wexfo-konferansen
Slettholm ønsker også å nevne at Kopinor var en hovedsponsor for konferansen i regi av World Expression Forum i mai, den nyetablerte organisasjonen som ønsker å løfte ytringsfriheten.

– Ytringsfrihet er en menneskerett og en sentral forutsetning for demokratiet og rettsstaten. Betydningen av frie ytringer, både verbale og andre, kan ikke overvurderes. Vi skal være glad for at ytringsfriheten står sterkt i Norge, og understøttes av gode ordninger som sikrer dette. Men det er ingen selvfølge at vi skal ha det slik og i store deler av verden er den dessverre ikke slik. Det må derfor være en fane vi skal holde høyt, avslutter han.

Kopinor ønsker alle en god sommer!