– Kvalitet koster

15. desember 2020

Vi skal være tydelige på betydningen av opphavsrett og profesjonelt innhold, skriver Kopinors administrerende direktør Yngve Slettholm i sin julehilsen.

Julevignett norsk lang

Året vi går ut av, har vært annerledes for oss alle. Kopinors ansatte har i store deler av året arbeidet hjemmefra, og også våre oppgaver har vært preget av de mange samfunnsmessige virkningene av pandemien. Hele kultursektoren er rammet, og skoleverket og høyere utdanning ble satt på store prøver under stengingen på våren.

Da var det godt å kunne fastslå at våre kopieringsavtaler allerede var godt tilpasset digitale undervisningsformer. I tillegg fikk vi på kort tid på plass en avtale med Nasjonalbiblioteket om ekstraordinær digital tilgang til pliktavleverte bøker. Mange gode krefter arbeidet sammen slik at vi også fikk utbetalt vederlaget til forfattere, andre opphavere og forlag i løpet av få uker.

Igjen viste den kollektive rettighetsforvaltningen sin styrke. Dette gir oss tro på at vi i framtiden skal finne nye løsninger på brukernes behov samtidig som rettighetshavernes interesser ivaretas. Våre kopieringsavtaler med kommunene og skoleverket utløper i 2021, og sammen med KS skal vi komme fram til en ny, framtidsrettet avtale. Skolenes mulighet til å supplere undervisningsmateriellet med «Det lille ekstra» blir ikke mindre viktig framover.

Våren 2020 inngikk vi en ny, fire års avtale med Universitets- og høgskolerådet. Høyere utdanning er i stor endring, ikke minst når det gjelder undervisningsformer og læremidler. Etter hvert som bruksmåter og brukerbehov endres, har vi som ambisjon å tilby løsninger for både brukere og rettighetshavere. Pensumtjenesten Bolk er et av virkemidlene vi satser på.

Kopinor eies av rettighetshavernes organisasjoner. I høst har styret vedtatt en ny strategi med en klar retning: Etter hvert som den digitale utviklingen endrer landskapet rundt oss, skal vi være klare til å påta oss nye oppgaver for rettighetshaverne. Og ikke minst må vi være tydelige på betydningen av opphavsrett og profesjonelt innhold. Digitalisering betyr ikke at alt skal være gratis. Kvalitet koster. Et fungerende økonomisk kretsløp må gi opphavere og utgivere betalt for deres investeringer i tid og penger. Det er også til det beste for Norge som kulturnasjon og kunnskapssamfunn.

God jul og godt nytt år til dere alle!

Yngve Slettholm
adm. direktør i Kopinor