Brukertilpassede løsninger i 40 år

18. desember 2019

Her er Kopinors administrerende direktør Yngve Slettholms julehilsen 2019.

Julevignett norsk lang

Våren 2020 er det 40 år siden Kopinor ble opprettet, som et redskap for å møte den tids teknologiske utfordring. I stedet for å forsøke å hindre kopiering ville opphavere og utgivere gjøre bruken mulig gjennom avtaler og lisensiering.

På samme måte som den gang er det vår oppgave å tilby gode løsninger for tilgang til kunnskap og kultur på nye digitale plattformer, samtidig som opphavernes og utgivernes rettigheter respekteres. I sommer inngikk vi en ny type avtale med Universitetsbiblioteket i Oslo. Gjennom denne blir innholdet i deres rapport- og skriftserier klarert, slik at de kan gjøres tilgjengelige på internett. Slike avtaler, etter modell fra Bokhylla-avtalen med Nasjonalbiblioteket, vil vi trolig se flere av i tiden framover.

Utdanningssektoren preges av store endringer. Kopinor har sine største avtaler her, og det er viktig for oss å møte ansattes, elevers og studenters behov for bruk av åndsverk. Kopinor-avtalen gir muligheter for å supplere lærestoffet på en lovlig måte, noe vi ser at lærerne setter pris på når de blir gjort kjent med avtalen. Vi samarbeider med lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold om informasjonstiltak, og under tittelen «Det lille ekstra» har vi vært i kontakt med enkeltskoler og skoleeiere over hele landet.

I høyere utdanning og forskning arbeides det for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, og både nasjonale retningslinjer og «Plan S» har satt retning og tempo for utviklingen. Spørsmålet om rettigheter har vært sørgelig fraværende i diskusjonen, og sammen med Fagpressen inviterte vi i høst til et seminar for å sette saken tydeligere på dagsorden. På vårens Kopinorseminar setter vi søkelyset på norsk språks framtid i høyere utdanning, i samarbeid med Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

På det internasjonale området har jeg fått anledning til å få et videre blikk på utviklingen på opphavsrettsområdet gjennom vår internasjonale paraplyorganisasjon IFRRO, der jeg i høst overtok som president. Året som gikk ga oss flere viktige avklaringer, blant annet et nytt EU-direktiv om opphavsrett i det digitale marked. Men fortsatt er det behov for tydelige stemmer for rettighetshavernes sak på den internasjonale arena, ikke minst utenfor Europas grenser, hvor vi ser flere eksempler på at opphavsretten utfordres.

Slike utfordringer opplever vi her hjemme også. Det beste svaret er å fortsette slik vi har gjort i 40 år, med å utvikle og tilby fleksible løsninger for tilgang til innhold, basert på opphavsretten.

En fredelig julehøytid og et godt nytt år ønskes dere alle.

Yngve Slettholm
adm. direktør i Kopinor