God jul og godt nytt år

20. desember 2018

Her er Kopinors administrerende direktør Yngve Slettholms julehilsen 2018.

Julevignett norsk lang

Kopinor-året avsluttes med en forlengelse av avtalen med Universitets- og høgskolerådet i to nye år. Vi ser fram til å samarbeide om en kartlegging av bruken av beskyttet materiale, og vi har en felles intensjon om å gjøre etterlevelse av avtalen både kostnadseffektiv og brukervennlig. Sammen med sektoren vil vi nå kunne bli enda bedre kjent med deres spesielle behov for tilgang til opphavsrettslig beskyttet materiale. Kopinors oppgave på alle områder er å utvikle gode løsninger sammen med brukergruppene, samtidig som rettighetshavernes interesser sikres.

Denne mellomposisjonen er viktig for en kollektiv forvaltningsorganisasjon. I året som har gått er vår rolle blitt bekreftet og understreket både av en ny åndsverklov og i regjeringens kulturmelding. Det har vært godt å oppleve at det fra hele det politiske spekteret sluttes opp om opphavsrett, avtalelisens og kollektiv rettighetsforvaltning.

Samtidig er det nok å ta fatt på. Vi ser flere eksempler på tiltak som truer med å uthule opphavsretten. Internasjonalt ser vi vidtgående lovendringer som angriper rettighetshaverne. Også her hjemme lanserer seriøse aktører initiativer der de i altfor liten grad har tatt hensyn til opphaveres og utgiveres rettigheter.

Rettighetshaverne kan finne god støtte i internasjonale konvensjoner og i arbeidet som skjer i EU, men dette er ikke nok. Betydningen av opphavsretten, som en drivkraft for kulturell utvikling, må forklares og forsvares kontinuerlig. Her har både Kopinor og andre i opphavsrettsfeltet en oppgave.

Det beste forsvaret for kollektiv rettighetsforvaltning er likevel å vise til resultater. Nå digitaliseres kulturarven i stor skala, og bøker, aviser, filmer og annet materiale skal legges ut på nett og gjøres tilgjengelig for publikum. Da må veien gå via et samarbeid med rettighetshavernes egne organisasjoner. Vi står klare, både i 2019 og i årene som følger.

En fredelig julehøytid og et godt nytt år ønskes dere alle.

Yngve Slettholm
adm. direktør i Kopinor