Forutsigbarhet og langsiktighet

18. desember 2021

Viktige vederlagsmidler er sikret de nærmeste årene, skriver Kopinors administrerende direktør Yngve Slettholm i årets julehilsen.

YS_jul 2021_Foto HW_1.jpg
Yngve Slettholm, administrerende direktør i Kopinor, sier avtalen med KS gir rettighetshaverne en viktig økonomisk forutsigbarhet.
Foto: Heidi Wøllo

Nok et annerledes år går mot slutten, med nye virusvarianter vi i skrivende stund ikke kjenner de fulle konsekvensene av. Koronapandemien påvirker oss alle, ikke minst kultursektoren, som Kopinor er en del av.

Allikevel har vi kunnet videreføre kjernevirksomheten nesten uten negative økonomiske konsekvenser. I motsetning til flere av våre utenlandske søsterorganisasjoner har vi i stor grad fakturert og fordelt vederlag som normalt. I tillegg har vi lykkes med å videreutvikle og framforhandle avtaler som sikrer viktige inntekter de nærmeste årene. Ikke minst er den nye, fireårige mønsteravtalen med KS av stor betydning både for oss og for våre medlemsorganisasjoner.

Uforutsigbarheten med hensyn til smittesituasjonen og smittetiltak for blant andre lærere og elever vil nok dessverre vedvare en god stund framover. I en situasjon der skolehverdagen og læremiddelsituasjonen er i kontinuerlig endring, har den nye Kopinor-avtalen stor verdi for brukerne ved at den imøtekommer lærernes behov for enkelt og lovlig å kunne kopiere supplerende læringsstoff, enten det skjer på papir eller digitalt.

For rettighetshaverne – opphavere og utgivere – er vederlagsinntektene fra KS-avtalen svært viktige. Avtaleområdet er økonomisk sett vårt største, og den nye avtalen sikrer forutsigbarhet og stabile inntekter ut 2025.

2021 har også vært preget av komplekse og krevende fordelingsforhandlinger mellom våre medlemsorganisasjoner, og forhandlingene neste år blir verken færre eller mindre krevende. Vi opplever høy tillit og godt samhold mellom Kopinor som forvaltningsorganisasjon og våre medlemsorganisasjoner. Konstruktive og løsningsorienterte parter er avgjørende for å komme fram til gode løsninger, og jeg er trygg på at forhandlingene kommer i havn slik at vederlaget kan fordeles til rettighetshaverne.

Det er all grunn til å minne om viktigheten av Kopinors bidrag til norsk kultur- og kunnskapsproduksjon: Vederlagsmidlene er helt avgjørende for at norske opphavere og utgivere skal kunne skape og utgi nye verk. Dette kulturelle kretsløpet kommer hele samfunnet til gode.

Og helt til sist: Jeg håper samfunnet vårt, ja hele verden, kommer i mer normal gjenge i 2022, og jeg oppfordrer alle til å løfte blikket ut over vår norske virkelighet denne julen.

Jeg deler noen linjer fra Eyvind Skeies «Tenn lys»:

Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.

God, fredfylt jul og et godt nytt år!

Yngve Slettholm
administrerende direktør i Kopinor