Forfatterforbundet opptatt av digital rettighetsforvaltning

26. mars 2021

1. januar i år ble Forfatterforbundet medlem av Kopinor. – Vi har allerede eksistert i tre år, men føler oss fortsatt som nykommere, forteller styreleder Eystein Hanssen.

Eystein Hanssen.jpg
Styreleder Eystein Hanssen i Forfatterforbundet.
Foto: Tonje Bentzen

Kopinor har nå 23 medlemsorganisasjoner. Sist gang Kopinor fikk et nytt medlem var da Norsk Tidsskriftforening meldte seg inn i 2008.

Eystein Hanssen sier det er naturlig for Forfatterforbundet å være med i de vederlagsordningene som vedkommer medlemmene deres.

– Kopinor er en viktig forvalter, og vi ønsker å være et medlem som bidrar til fellesskapet av opphavere. Vi opplever Kopinor som en ryddig og profesjonell organisasjon, og forventer vel egentlig bare å bli behandlet på like vilkår med øvrige medlemsorganisasjoner, sier han.

Hanssen forteller at det naturligvis er et overordnet mål for Forfatterforbundet å hele tiden jobbe for å sikre og forbedre betalingen for bruk av skjønnlitterære opphaveres verk.

– Vi er svært opptatt av digital rettighetsforvaltning og ser at dette har større fart enn det norske litteraturfeltet har maktet å ta inn over seg, særlig når det gjelder strømming. Dette blir det forhåpentlig et bedre fokus på framover.

Komplekst bilde

Styrelederen sier bildet er komplekst når det gjelder utfordringene forfattere står overfor i dag, og at pandemien rammer forfattere ulikt.

– Koronasituasjonen rammer de forfatterne som har basert seg på inntekter fra litterære oppdrag på bibliotek, skoler og festivaler. Samtidig opplever andre forfattere økte inntekter både gjennom økt salg av bøker, men også strømming. I en normalsituasjon mener vi den største utfordringen er å sikre skjønnlitterære opphavere rimelig betalt for bruk av sine verk i digitale flater som strømming.

Ønsker velkommen

– Vi ønsker Forfatterforbundet velkommen til Kopinor. Det er lenge siden sist vi fikk et nytt medlem. Vi ser frem til et godt samarbeid og en god dialog, sier administrerende direktør Yngve Slettholm i Kopinor.

 

FORFATTERFORBUNDET

  • Fagforening for norske forfattere som skriver skjønnlitteratur
  • Stiftet 28. januar 2018
  • Har over 400 medlemmer
  • Fremste oppgave: ivareta forfatteres inntekts- og arbeidsvilkår, og å fremme norsk skjønnlitteratur
  • Les mer på Forfatterforbundets nettsider

 

Oversikt over medlemsorganisasjonene til Kopinor