Følg Kopinorseminaret her

26. februar 2020

Kopinorseminaret 2020 – Norsk språk i høyere utdanning? – arrangeres 27. februar. Her kan du følge strømmingen.

Program

Åpning

  • Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen og styreleder i Universitets- og Høgskolerådet

Fra gode intensjoner til gode prestasjoner. Norsk fagspråk i akademia

  • Nina Teigland, seksjonssjef for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning i Språkrådet

Hva skal stå på pensum?

  • Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Er det liv laga for den norske læreboka i høyere utdanning?

  • Birgit Skaldehaug, leder av akademisk utvalg i Den norske Forleggerforening og forlagssjef i Cappelen Damm Akademisk

Kvifor eg som student bryr meg om norsk fagspråk

  • Jonas Økland, studentleder ved Handelshøyskolen BI og vara i sentralstyret til Norsk Studentorganisasjon

Programleder: Bente Riise, generalsekretær i Norsk Tidsskriftforening

Les mer