Det er nå det begynner!

3. mai 2019

Opphavsrettsdirektivet er vedtatt i EU, men det er nå arbeidet begynner her hjemme. Dette var et gjennomgående budskap fra Kopinorseminaret 30. mars 2019.

Kopinorseminaret Terje Colbjørnsen
Terje Colbjørnsen innledet seminaret med en statusrapport om overgangen til strømming innenfor ulike områder.
Alle foto: Trond Smith-Meyer

15. april gjorde EUs ministerråd det endelige vedtaket som gjorde direktivteksten til endelig EU-lov. Nå får medlemslandene to år på seg til å gjennomføre bestemmelsene i den nasjonale lovgivningen. Også Norge vil bli omfattet av direktivet.

Det var fullt hus da Helge M. Sønneland, som følger prosessene tett, loste forsamlingen gjennom direktivet. Oppmerksomheten har særlig vært knyttet til artiklene 15 og 17 (tidligere omtalt som 11 og 13). Artikkel 15 gir presseutgivere rettigheter ved bruk av deres materiale i søkemotorer m.m., mens artikkel 17 pålegger brukergenererte plattformer (som f.eks. Youtube) et ansvar for å klarere rettighetene til det opplastede materialet.

Sønneland gikk også gjennom de artiklene som hittil har gått under radaren. Det er for eksempel et viktig poeng at EU for første gang har gjort avtalelisens til et hovedprinsipp for forvaltningen av rettigheter på et område, nemlig når det gjelder tilgjengeliggjøring av verk som er ute av handelen.

Kopinorseminaret 2019 Helge Sønneland
Helge Sønneland minnet blant annet om at direktivet omfattet deler som i stor grad hadde gått under radaren.

Etter behandling i EØS-komiteen skal direktivets bestemmelser gjennomføres i norsk lov gjennom endringer i åndsverkloven. I den anledning ble rettighetshaverorganisasjonene, som var bredt representert på seminaret, oppfordret til å bidra konstruktivt for å få en best mulig gjennomføring.

Vinyl mer lønnsomt enn Youtube

Mediebransjen i Norge har rigget om til digital medieproduksjon, men Randi Øgrey var bekymret for at veksten digitalt går til internasjonale aktører som presser prisene og får dominerende posisjoner. Mulige hinder for for demokratiutviklingen er en av utfordringene.

– Det kommer ikke til å regne penger fra oven, sa Cato Strøm og viste til at gjennomføringen vil ta tid. I mellomtiden har Youtube vokst seg til en gigant, men betaler lite. Musikkbransjen tjener fortsatt mer på vinyl.

Kopinorseminaret ble innledet av førsteamanuensis Terje Colbjørnsen, som ga en gjennomgang av hvordan strømmetjenestene har utviklet seg, særlig når det gjelder bruk i markedet. I en overgang fra eierskap til tilgang styres sluttbrukerens oppmerksomhet blant annet av algoritmebaserte anbefalinger og filtreringer.

I tillegg spiller forhold som pris, forretningsmodeller, avtaler og juridiske rammer inn og får konsekvenser for utvikling av kulturen. Samtidig er det verdt å merke seg at utviklingen er ulik på musikk-, film- og litteraturområdet.

Kopinorseminaret 2019 publikum
Kopinorseminaret var den første brede gjennomgangen av opphavsrettsdirektivet her hjemme etter at det ble vedtatt. Arrangementet samlet et stort antall aktive tilhørere.