Avtale om norsk innhold i plagiatkontroll

12. januar 2024

Nå skal innleveringer fra studenter sjekkes mot innhold fra norske forlag i plagiatkontrollverktøyet til universiteter og høyskoler. Dette blir mulig gjennom en ny avtale Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør har inngått med Kopinor.

Sikt-Kopinor.jpg
Divisjonsdirektør Terje Mørland i Sikt og adm. direktør Hege Munch Gundersen i Kopinor.
Foto: Simen Øvergaard / Mimsy Møller

Et plagiatkontrollverktøy sjekker oppgavebesvarelser fra studenter for tekstlikhet ved å sammenligne dem med tekster fra ulike kilder på internett, tidligere besvarelser og lærebøker og litteratur fra forlag. I tilfeller hvor verktøyet oppdager tydelige likheter med andre tekster må sensorer inn og sjekke om studenten har brukt og sitert kilder korrekt eller om det er mistanke om fusk.

Hittil har det vært lite tilfang av litteratur fra norske forlag, fordi opphavsrett og rettigheter til bruk av litteraturen i plagiatkontrollverktøyet må avklares med forlagene først. Med den nye avtalen vil verktøyet stadig berikes med ny litteratur i tiden fremover. I tillegg jobbes det med å innføre AI-detektorer som skal gjøre det mulig å avsløre om kunstig intelligens er brukt i besvarelsen.

– Vi i Sikt er veldig glade for å ha fått på plass denne avtalen med Kopinor, sier Terje Mørland, divisjonsdirektør i Sikt. - Vi har jobbet lenge med å få med pensum fra flere norske forlag, og denne avtalen sikrer at stadig mer faglitteratur legges inn i vår plagiatkontrolltjeneste som forebygger og avdekker fusk.

– Ambisjonen vår er å hjelpe lærestedene og studentene med å gjøre ting riktig. Det beste er om plagiatkontrollverktøyet fungerer som riset bak speilet ved at det blir så godt og innholdsrikt at det i seg selv hindrer forsøk på fusk, sier Mørland. I tillegg vil stadig økende tilfang av faglitteratur i verktøyet gjøre det enklere for lærestedene å avdekke fusk, avslutter Mørland.

– Kopinor jobber for økt bevissthet om opphavsrett og riktig bruk av rettighetsbeskyttet materiale, sier administrerende direktør i Kopinor, Hege Munch Gundersen. – Vi er derfor glade for samarbeidet med Sikt og for arbeidet de gjør med å tilrettelegge for tilgang til og bruk av pensum på gode måter. Det er en styrke at verktøyet for plagiatkontroll nå også kan sjekke tekstlikhet mot store mengder norskspråklig innhold. Dette er viktig for kvaliteten på utdanningene og også for forfattere og utgivere i våre medlemsorganisasjoner, avslutter Munch Gundersen.