Avisuke med Kopinor-støtte

8. oktober 2020

I år har Kopinors formidlingsfond valgt å gi økonomisk støtte til Mediebedriftenes Landsforening (MBL) for å bidra til økt forståelse for opphavsrett.

I slutten av oktober arrangerer MBLs Mediekompasset nasjonal avisuke for 23. året på rad sammen med 127 norske lokalaviser. Mediekompasset er et tilbud til skolene i hele landet med pedagogisk og praktisk tilrettelegging for bruk av redaksjonelle medier i undervisningen. Barn og unge lærer om journalistikk, kildeforståelse, rettighetsproblematikk og medienes rolle.

Nasjonal avisuke har vært et spleiselag mellom lokalavisene og MBL. Lokalavisene har imidlertid i år hatt sviktende inntektsgrunnlag på grunn av koronapandemien som har gjort finansieringen av opplegget utfordrende. Derfor søkte MBL om økonomisk bistand fra formidlingsfondet til Kopinor.

Formidlingsfondet  

Kopinors formidlingsfond skal møte vederlagskrav fra utgivere som ikke er medlem i Kopinors medlemsorganisasjoner. I tillegg kan fondet støtte formidlingstiltak i regi av Kopinors medlemsorganisasjoner eller samarbeidende organisasjoner. Etter retningslinjene kan det søkes støtte til formidlingsprosjekter som tar sikte på å føre til økt forståelse for opphavsrett eller som anses å kunne bidra positivt til Kopinors legitimitet og posisjon. 

Forsidefoto: MBL