Årets største utbetaling fra Kopinor

15. september 2020

15. september betalte Kopinor ut nær 160 millioner kroner til norske opphavere og utgivere. Størstedelen er betaling for kopiering i skolene, og vederlaget bidrar til at nye verk kan bli skapt og utgitt.

Susanne Levin.jpeg
Susanne Levin har nå gjort klar årets største fordeling av kopieringsvederlag.
Foto: Trond Smith-Meyer

Gjennom Kopinor-avtalene får skoler, høyere utdanning, offentlig forvaltning, kirke og næringsliv adgang til å kopiere fra bøker, aviser og innhold fra internett. Betalingen for dette fordeles til opphavere og utgivere.

Susanne Levin er seniorkonsulent med ansvar for fordeling i Kopinor. Hun forteller at utbetalingen i september er årets største:

– Det meste av vederlaget som nå betales ut, kommer fra skoleverket, men også områder som offentlig administrasjon og Den norske kirke er representert.

Stipender

Det er i første omgang Kopinors medlemsorganisasjoner og deres fond som får pengene utbetalt.

– Organisasjonene fordeler vederlaget videre til de enkelte rettighetshaverne. Det kan skje i form av stipender, ulike fellestiltak eller direkte utbetalinger, sier Levin.

Utbetalingen i september er årets største. Hittil i år er det utbetalt 200 millioner kroner til norske rettighetshavere, og det gjenstår en utbetaling i desember.