Åpen tilgang, men til hvilken pris?

26. september 2019

Hva er prisen for at kunnskap kan deles fritt? Fagpressens og Kopinors godt besøkte seminar torsdag 26. september brakte diskusjonen om åpen tilgang et stykke videre.

Paneldeltagere
Nina Karlstrøm, Hanne Monclair og Hege Gundersen var blant innlederne på Fagpressens og Kopinors seminar.
Foto: Trond Smith-Meyer

Bakgrunnen for seminaret var de nye publiseringsmodellene for forskning og overgangen til åpen tilgang (open access). Målet var først og fremst å få bedre innsikt i planene og i konsekvensene for bygging og formidling av kunnskap. Sentralt står den internasjonale Plan S, som Norge har sluttet seg til. Ifølge planen skal alle forskningsartikler finansiert av offentlige midler, gjøres åpent tilgjengelig.

Hanne Monclair i Kunnskapsdepartementet viste til de nasjonale retningslinjene fra 2017 og Plan S, som kom i endelig versjon i 2019. Departementet arbeider nå på flere felt for å tilpasse planene til norsk virkelighet. Kravene til åpen tilgang vil etter hvert også omfatte monografier og antologier, men Monclair trakk opp en klar grense: Dette gjelder bare den fagfellevurderte forskningen.

Nina Karlstrøm i Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) ga en gjennomgang av situasjonen i dag. Unit har forhandlet med flere internasjonale tidsskriftforlag og kommet fram til «publiser og les»-avtaler som vil legge til rette for en overgang til åpen tilgang.

Hva med rettighetene?

Adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen, forlagssjef Hege Gundersen i Universitetsforlaget og generalsekretær Arne Vestbø i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening representerte rettighetshaverne. Hege Gundersen tegnet et bilde av en forlagsverden langt fra de internasjonale tidsskriftgigantene og kunne fortelle om tidlige norske tiltak for å åpne tilgangen til tidsskriftartikler.

Arne Vestbø etterlyste en større bevissthet om det litterære systemet. Kopinor-avtalene og kollektiv rettighetsforvaltning bidrar til et sterkt faglitterært fond som er vesentlig for utgivelser faglitteratur og forskningsformidling.

I paneldiskusjonen ble innlederne supplert av fagsjef Jorunn Dahl Norgård i Forskerforbundet og Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm. Her ble blant annet flere eksempler på uklarheter i ordbruk og begrepsforståelse, for eksempel når det gjelder opphavsrett, brakt på bane.

– Finn dere et rom, var kommentaren fra programleder Nina Kristiansen fra forskning.no. Det ble tydelig at de ulike miljøene har mye å snakke sammen om. Fagpressens og Kopinors seminar var en god begynnelse på en slik samtale.

Per Brikt Olsen
Adm. direktør i Fagpressen, Per Brikt Olsen, oppsummerte dagen.
Foto: Hege Lunde