Adgangen til å kopiere viktig for lærerne

18. august 2023

– Kopinor-avtalens adgang til å kopiere «det lille ekstra» er et viktig tilbud til lærerne i en utfordrende tid, skriver Kopinors adm. direktør Hege Munch Gundersen i en kommentar til læremiddelsituasjonen i skolen.

HMG Kopinor.jpg
Vi håper at regjeringens tildeling blir del av en generell økning i budsjettet slik at utviklingen av og tilgangen til norske læremidler vil komme opp på et ønsket nivå, skriver Hege Munch Gundersen.
Foto: Mimsy Møller

I et innlegg i Utdanningsnytt kommenterer Hege Munch Gundersen sommerens nyheter om at en rekke norske skoler ikke har tilstrekkelige læremidler. På Arendalsuka la Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) fram en rapport der NIFU har analysert hvordan skoleledere og skoleeiere har svart på spørsmål om læremidler i løpet av de siste ti årene.

Blant funnene i rapporten er at tallet på skoler som ikke har trykte læremidler i det hele tatt, er økende. Samtidig sier én av fire skoleledere i grunnskolen at skolene i for stor grad baserer seg på digitale læremidler.

I innlegget i Utdanningsnytt peker Gundersen også på lærernes adgang til å supplere innkjøpte læremidler gjennom Kopinor-avtalen, og hun avslutter:

Nå er meldingen kommet om at regjeringen bevilger 115 millioner til innkjøp av bøker i skolen. Vi håper at tildelingen blir del av en generell økning i budsjettet slik at utviklingen av og tilgangen til norske læremidler vil komme opp på et ønsket nivå. Dette vil ta litt tid. Her vil Kopinor-avtalen med sin adgang til å kopiere «det lille ekstra» være et viktig tilbud til lærerne i en utfordrende periode.