– Svak begrunnelse for undervisningsunntak

6. februar 2018

– Læreren skal legge til rette for god undervisning; det verken kan eller skal være noe privat eller personlig i det. Kopinors Yngve Slettholm gikk ut mot «klasseromsregelen» i stortingshøringen om åndsverkloven 5. februar.

Høring
Hege Døssland og Yngve Slettholm representerte Kopinor på stortingshøringen om forslaget til ny åndsverklov.
Foto: Stortinget

Slettholm innledet med at Kopinor er generelt positiv til lovforslaget, både med hensyn til avtalelisensbestemmelsene og at rettighetshavere til tekst og bilder vil kunne bli kompensert for privatkopiering. Når det gjelder fremføring og overføring av verk i undervisningen, er Kopinor imidlertid mindre tilfreds.

– Mer og mer materiale gjøres i dag tilgjengelig på internett, og skolene benytter seg i økende grad av strømming. Som følge av teknologiskiftet utnyttes altså åndsverkene på nye måter, og rettighetshaverne taper inntekter dersom disse ikke kan lisensieres, sa Slettholm, som brukte sangtekster som et eksempel. Disse er tradisjonelt blitt kopiert under skolenes kopieringsavtale. Nå strømmes de i økende grad til skjerm fra f.eks. YouTube, og denne bruken er foreslått omfattet av et unntak i åndsverkloven.

Yngve Slettholm gikk også ut mot at klassen skal oppfattes som en «privat krets»:

– En lærer kan være så mangt – en kontaktlærer, timelærer eller tilfeldig vikar; elevene er organisert i klasser og grupper i mange konstellasjoner og på ulike måter, og de møter mange ulike lærere. Selvsagt er læreren først og fremst på jobb og skal legge til rette for god undervisning til elevene; det verken kan eller skal være noe privat eller personlig i det, sa Slettholm før han ba komiteen om å gravlegge hele klasseromsregelen.

Les hele Yngve Slettholms innlegg i Kopinornytt

Se innlegget i Stortingets nett-TV