– Starter i feil ende

15. november 2022

Kopinor støtter innføring av en boklov for å sikre rammevilkårene for bokbransjen, men er kritisk til leveringsplikt av lydbok- og e-bokfiler til bibliotekene. Dette bør i stedet reguleres av egne avtaler.

Kopinor, som har både forfatternes og forleggernes organisasjoner som medlemmer, har i sin høringsuttalelse konsentrert seg om forholdet til åndsverkloven, som regulerer eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av åndsverk.

– Norsk lov må følge opp Norges europeiske og internasjonale forpliktelser om å beskytte rettighetshaverne. Vi har gjentatte ganger påpekt overfor departementet at vi mener norske regler for bruk av pliktavlevert materiale bryter med disse forpliktelsene, og vi er bekymret for at en ny boklov og eventuell forskrift til denne vil gjøre det samme, heter det i høringsuttalelsen.

Departementet foreslår en leveringsplikt av lydbok- og e-bokfiler til bibliotekene. Kopinor anerkjenner bibliotekenes viktige samfunnsoppdrag, men ber departementet gjøre det tydelig i proposisjonen hvilke rammer som gjelder etter åndsverkloven for tilgjengeliggjøring av e-bøker og lydbøker fra bibliotek til brukerne. Siden bibliotekene ikke kan tilby tilgang til digitale filer uten avtale med rettighetshaverne, vil innføring av en slik plikt være å starte i feil ende.

– Ingen er tjent med at det skapes forventinger etter boklovens ordlyd som ikke kan oppfylles uten avtale, heter det avslutningsvis i Kopinors høringsuttalelse.