Ny åndsverklov

Den nye åndsverkloven trådte i kraft 1. juli 2018. Flere av Kopinors avtaler henviser fortsatt til den tidligere loven.

Den nye åndsverkloven (lov av 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv.) medfører ikke endringer som i vesentlig grad påvirker Kopinors avtaler. Den er imidlertid helt omarbeidet, slik at henvisninger til paragrafer og enkeltbestemmelser ikke lenger er riktige.

Ved siden av dette innfører den nye loven en del endringer i ordbruk, blant annet at det som tidligere ble kalt opphavsmann nå betegnes opphaver.

Kopinors avtaler vil, i takt med normale revisjoner og reforhandlinger, etter hvert oppdateres slik at lovhenvisningene blir riktige. I mellomtiden kan denne oversikten over enkelte paragrafer i den nye loven være til hjelp.

Grunnleggende bestemmelser om opphavsrett

  • Opphavsrettslig beskyttede verk er nå beskrevet i § 2 (tidligere § 1), fotografiske bilder i § 23 (tidligere § 43a) og databaser (kataloger mv.) i § 24 (tidligere § 43).
  • Opphaverens rett til navngivelse og vern mot krenkende bruk (ideelle rettigheter) finnes nå i § 5 (tidligere § 3), se også § 25 (tidligere § 11).
  • Vedtak og andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse er uten vern etter åndsverkloven ifølge § 14 (tidligere § 9).
  • Definisjoner av offentliggjorte og utgitte verk finnes nå i § 10 (tidligere § 8).

Avgrensning av opphavsretten

  • Reglene om eksemplarfremstilling til privat bruk og sitater finnes nå i §§ 26 og 29 (tidligere §§ 12 og 22).

Avtalelisens

  • Avtalelisensen i Kopinors avtaler er nå hjemlet i § 46 (undervisningsvirksomhet), § 47 (institusjoner og ervervsvirksomheter) og § 50 (arkiv, biblioteker, museer), tidligere §§ 13b, 14 og 16a.
  • Fellesbestemmelsene for avtalelisens finnes i §§ 63–66 (tidligere §§ 36–38b).