Kopinors utviklingsfond

I en del tilfeller der utenlandske verk er kopiert, lar det seg ikke gjøre å identifisere opprinnelseslandet. Det innkrevde vederlaget blir da satt til side på en egen konto, Kopinors utviklingsfond.

Etter retningslinjene skal midlene fra fondet benyttes til fordel for rettighetshavere i andre land. Dette skjer bl.a. ved støtte til opplæring, informasjon og organisasjonsbygging.

Søknader behandles av Kopinors internasjonale utvalg.

    Dokumenter

  • Retningslinjer for Kopinors utviklingsfond (vedtatt av styret 2017) Last ned

    Kontakt

  • Hans-Petter Fuglerud Bistands- og utviklingssjef
    E-post: hpf@kopinor.no Telefon: 916 36 393