Kopinors utviklingsfond

I en del tilfeller der utenlandske verk er kopiert, lar det seg ikke gjøre å identifisere opprinnelseslandet. Det innkrevde vederlaget blir da satt til side på en egen konto, Kopinors utviklingsfond.

Etter retningslinjene skal midlene fra fondet benyttes til fordel for rettighetshavere i andre land. Dette skjer bl.a. ved støtte til opplæring, informasjon og organisasjonsbygging.

Søknader behandles av Kopinors internasjonale utvalg.

    Dokumenter

  • Retningslinjer for Kopinors utviklingsfond (vedtatt av styret 2017) Last ned