Kopinors formidlingsfond

Deler av den digitale kopieringen er hentet fra utgivergrupper som ikke er representert gjennom Kopinors medlemsorganisasjoner. Noe av utgiverandelen blir derfor overført til et eget fond.

Kopinors formidlingsfond skal møte vederlagskrav fra utgivere som ikke er medlem i Kopinors medlemsorganisasjoner. I tillegg kan fondet støtte formidlingstiltak i regi av Kopinors medlemsorganisasjoner eller samarbeidende organisasjoner.

Etter retningslinjene kan det søkes støtte til formidlingsprosjekter som tar sikte på å føre til økt forståelse for opphavsrett eller som anses å kunne bidra positivt til Kopinors legitimitet og posisjon. 

Støtte tildeles etter en helhetlig vurdering av prosjektbeskrivelse og budsjett. Fullfinansiering tildeles ikke. 

Søknader behandles av Kopinors arbeidsutvalg.

    Kontakt

  • Kjetil Digre Avdelingsdirektør, kunnskap og kommunikasjon
    E-post: kd@kopinor.no Telefon: 23 10 74 58 | 466 25 445