Kollektive vederlag

Hovedtyngden av vederlagsmidlene som kommer inn gjennom Kopinors avtaler, betales ut igjen til rettighetshaverne gjennom deres organisasjoner.

Fordelingen mellom organisasjonene skjer på grunnlag av

 • statistiske undersøkelser av hva som blir kopiert
 • forhandlinger mellom organisasjonene

Medlemmer og ikke-medlemmer har den samme rett til vederlag. Midlene kommer den enkelte opphavsmann og utgiver til gode på ulike måter bl.a.:

 • Stipender
 • Kollektive formål, f.eks. kursvirksomhet
 • Direkte utbetalinger til enkeltutgivere

På denne måten bidrar kopieringsvederlagene til at nye verk kan bli skapt og utgitt.

Er du opphavsmann eller utgiver? Slik får du del i vederlaget.

Fordeling til medlemsorganisasjonene 2015

Organisasjon eller fond Vederlag i kr
Opphavsmenn  
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening 59 722 647
Norsk kritikerlag 100 401
Norsk Journalistlag 9 502 036
Norsk Redaktørforening 1 352 909
Fagpressen (redaktører) 2 566 663
Norsk Forfatter- og Oversetterfond 8 302 166
Tekstforfatterfondet 2 308 694
 Komponistenes Vederlagsfond   4 135 687
 Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon 12 279 754
 Norske Billedkunstnere 10 836 204
 Norske Kunsthåndverkere 118 752
Forbundet Frie Fotografer 758 640
Norsk Fotografforbund 2 684 303
Utgivere  
Den norske Forleggerforening 62 585 912
Musikkforleggerne 6 444 789
Mediebedriftenes Landsforening (dagspresse) 2 329 776
Mediebedriftenes Landsforening (ukepresse) 691 936
Fagpressen (utgivere) 3 145 487
Sum utbetalt organisasjonene 189 866 756

Vederlag for samiske verk

Vederlag for samiske verk fordeles til forvaltningsorganisasjonen Sámikopiija i henhold til en egen avtale. Sámikopiija fordeler vederlaget videre via organisasjoner for samiske rettighetshavere.

Sámikopiijas nettsider

Kopinors formidlingsfond

Deler av den digitale kopieringen er hentet fra utgivergrupper som ikke er representert gjennom Kopinors medlemsorganisasjoner. Deler av utgiverandelen blir derfor overført til et eget fond.

Kopinors formidlingsfond skal møte vederlagskrav fra utgivere som ikke er medlem i Kopinors medlemsorganisasjoner. I tillegg kan utgiverorganisasjoner som er medlemmer av Kopinor søke om støtte til formidlingsprosjekter.

Retningslinjer for Kopinors formidlingsfond

  Dokumenter

 • Fordelingsnøkler – fotokopiering Last ned
 • Fordelingsnøkler – digital kopiering Last ned
 • Fordeling av vederlag (informasjonsbrosjyre) Last ned

  For mer informasjon om fordeling av vederlag

 • Susanne Levin Seniorkonsulent, fordeling
  E-post: spl@kopinor.no Telefon: 23 10 74 30