Kollektive vederlag

Hovedtyngden av vederlagsmidlene som kommer inn gjennom Kopinors avtaler, betales ut igjen til rettighetshaverne gjennom deres organisasjoner.

Fordelingen mellom organisasjonene skjer på grunnlag av

 • statistiske undersøkelser av hva som blir kopiert
 • forhandlinger mellom organisasjonene

Medlemmer og ikke-medlemmer har den samme rett til vederlag. Midlene kommer den enkelte opphavsmann og utgiver til gode på ulike måter bl.a.:

 • Stipender
 • Kollektive formål, f.eks. kursvirksomhet
 • Direkte utbetalinger til enkeltutgivere

På denne måten bidrar kopieringsvederlagene til at nye verk kan bli skapt og utgitt.

Er du opphavsmann eller utgiver? Slik får du del i vederlaget.

Fordeling til medlemsorganisasjonene 2016

Organisasjon eller fond Vederlag i kr
Opphavsmenn  
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening 58 534 093
Norsk kritikerlag 90 854
Norsk Journalistlag 11 370 947
Norsk Redaktørforening 1 592 490
Fagpressen (redaktører) 2 946 238
Norsk Forfatter- og Oversetterfond 8 846 777
Tekstforfatterfondet 2 718 289
 Komponistenes Vederlagsfond   4 553 044
 Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon 12 894 633
 Norske Billedkunstnere 11 429 570
 Norske Kunsthåndverkere 129 953
Forbundet Frie Fotografer 878 596
Norsk Fotografforbund 3 063 324
Utgivere  
Den norske Forleggerforening 62 996 480
Musikkforleggerne 7 337 402
Mediebedriftenes Landsforening (dagspresse) 2 972 732
Mediebedriftenes Landsforening (ukepresse) 884 825
Fagpressen (utgivere) 4 053 392
Sum utbetalt organisasjonene 197 293 639

Vederlag for samiske verk

Vederlag for samiske verk fordeles til forvaltningsorganisasjonen Sámikopiija i henhold til en egen avtale. Sámikopiija fordeler vederlaget videre via organisasjoner for samiske rettighetshavere.

Sámikopiijas nettsider

Kopinors formidlingsfond

Deler av den digitale kopieringen er hentet fra utgivergrupper som ikke er representert gjennom Kopinors medlemsorganisasjoner. Noe av utgiverandelen blir derfor overført til et eget fond.

Les mer om Kopinors formidlingsfond

  Dokumenter

 • Fordelingsnøkler – fotokopiering Last ned
 • Fordelingsnøkler – digital kopiering Last ned
 • Fordeling av vederlag (informasjonsbrosjyre) Last ned

  For mer informasjon om fordeling av vederlag

 • Susanne Levin Seniorkonsulent, fordeling
  E-post: spl@kopinor.no Telefon: 23 10 74 30