Kopinor-avtaler for kor, korps og orkester

Gjennom en Kopinor-avtale kan det kopieres noter og annet opphavsrettslig beskyttet materiale innenfor nærmere angitte rammer. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Adgangen til kopiering er avhengig av at ensemblet har inngått avtale med Kopinor. Dette gjelder alle medlemmene av Norges Musikkorps Forbund og Korpsnett Norge, som har inngått en sentral avtale for sine medlemskorps. Medlemskor i Norges Korforbund er omfattet hvis de har tilsluttet seg Kopinor-avtalen. I tillegg har andre enkeltensembler inngått avtale direkte med Kopinor.

Les mer om de ulike avtalene her:

Kulturskolene er dekket gjennom kopieringsavtalen som kommunen har inngått. Les mer om vilkårene for kulturskolene her.