Opphavsrett

Kopinors arbeid bygger på opphavsretten, altså det vern litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er gitt gjennom den norske åndsverkloven og internasjonale konvensjoner.

Prinsippet om opphavsmannens enerett til verket sikrer mulighet for et utbytte av innsatsen. Når vederlag føres tilbake til opphavsmenn og andre rettighetshavere, styrker dette nyskapingen. Et økt tilbud av kunnskap og kulturelle ytringer kommer hele samfunnet til gode.