Organisasjon

Kopinor er en medlemsorganisasjon med 22 opphavsmanns- og utgiverorganisasjoner som medlemmer.

Representantskapet

Kopinors høyeste organ er representantskapet, som ordinært møtes to ganger i året. Representantskapet er sammensatt av én representant fra hver medlemsorganisasjon.

Representantskapets medlemmer
Kopinors medlemsorganisasjoner
Vedtekter for Kopinor

Styret

Medlemmer Varamedlemmer Valgperiode
Tom Remlov (leder) 2017–19
Arne Magnus (DnF, nestleder) Svein Skarheim (DnF) 2017–18
Tore Slaatta (NFF) Trond Andreassen (NFF) 2017–19
Mette Møller (DNF) Ika Kaminka (NO) 2017–19
Hege Iren Frantzen (NJ) Arne Jensen (NR) 2017–18
Mari Aarre (NBK) Lene Renneflott (Grafill) 2017–18
Ragnar Bjerkreim (NOPA) 1) Bente Leiknes Thorsen (NKF)
2) Kai Robøle (Musikkforleggerne)
2017–19
Randi S. Øgrey (MBL) Per Brikt Olsen (Fagpressen) 2017–19
  • Alle styremedlemmene unntatt styreleder er nominert av en organisasjon eller gruppe av organisasjoner (se vedtektenes § 6–2)
  • Styrets arbeidsutvalg består av Tom Remlov, Arne Magnus og Mette Møller

Styrets strategidokument

Fordelingsnemnd

Medlemmer Valgperiode
Anders Skogvold (DnF, leder) 2017–18
Hilde Sjeggestad (NBK, nestleder) 2017–19
Monica Boracco (NDF) 2017–19
Reidun Kjelling Nybø (NR) 2017–19
Halvor Kongshavn (NFF) 2017–18
Odd Steenberg (MF) 2017–18

Valgkomité

Medlemmer Valgperiode
Ann-Magrit Austenå, leder 2017–18
Bjørn Smith-Simonsen 2017–19
Esther Maria Bjørneboe 2017–20

Voldgiftsrett

  • Prof. dr. juris. Are Stenvik (leder)
  • Prof. dr. juris. Kåre Lilleholt
  • Advokat Terje Dahl Svendsen