Organisasjon

Kopinor er en medlemsorganisasjon med 22 opphavsmanns- og utgiverorganisasjoner som medlemmer.

Representantskapet

Kopinors høyeste organ er representantskapet, som ordinært møtes to ganger i året. Representantskapet er sammensatt av én representant fra hver medlemsorganisasjon.

Representantskapets medlemmer
Kopinors medlemsorganisasjoner
Vedtekter for Kopinor

Styret 2016–17

Styret-Kopinor-2016.jpg
Kopinors styre 2016–17. Fra venstre: Mette Møller, Tore Slaatta, Hege Iren Frantzen, Esther Maria Bjørneboe, Arne Magnus, Ann-Magrit Austenå, Randi S. Øgrey og Ragnar Bjerkreim.
Foto: Finn Ståle Felberg
 • Ann-Magrit Austenå (leder)                      
 • Arne Magnus (DnF, nestleder) – Svein Skarheim (DnF)
  Den norske Forleggerforening
 • Tore Slaatta (NFF) – Trond Andreassen (NFF)
  Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
 • Mette Møller (DNF) – Pål Giørtz (NDF)
  De skjønnlitterære skribentorganisasjoner
 • Hege Iren Frantzen (NJ) – Arne Jensen (NR)
  Opphavsmannsorganisasjoner innenfor journalistisk virksomhet og kritikk
 • Esther Maria Bjørneboe (NBK) – Kari Bucher (Grafill)
  Opphavsmannsorganisasjoner på områdene foto, billedkunst, kunsthåndverk, illustrasjon og design
 • Ragnar Bjerkreim (NOPA) – 1) Bjørn Bolstad Skjelbred (NKF), 2) Kai Robøle (Musikkforleggerne)
  Organisasjoner på musikkområdet
 • Randi S. Øgrey (MBL) – Elin Floberghagen (Fagpressen)
  Andre utgiverorganisasjoner

Varamedlemmer er angitt i kursiv. Under navnene står den organisasjon eller gruppe av organisasjoner som har nominert vedkommende.

Styrets arbeidsutvalg:
Ann-Magrit Austenå, Arne Magnus og Mette Møller.

Styrets strategidokument

Fordelingsnemnd

 • Rune Ottosen (NFF, leder)
 • Anders Skogvold (DnF, nestleder)
 • Monica Boracco (NDF)
 • Reidun Kjelling Nybø (NR)
 • Hilde Sjeggestad (NBK)
 • Odd Steenberg (MF)

Valgkomité

 • Mode Steinkjer (NR)
 • Wanda Grimsgaard (Grafill)
 • Åse Hedstrøm (NKF)
 • Bjørn Ingvaldsen (NBU)
 • Bjørn Smith-Simonsen (DnF)

Internasjonalt utvalg

 • Trond Andreassen (leder)
 • Ann-Magrit Austenå
 • Esther Maria Bjørneboe
 • Elin Floberghagen
 • Pål Giørtz

Voldgiftsrett

 • Prof. dr. juris. Are Stenvik (leder)
 • Prof. dr. juris. Kåre Lilleholt
 • Advokat Terje Dahl Svendsen