Organisasjon

Kopinor er en medlemsorganisasjon med 22 opphavsmanns- og utgiverorganisasjoner som medlemmer.

Representantskapet

Kopinors høyeste organ er representantskapet, som ordinært møtes to ganger i året. Representantskapet er sammensatt av én representant fra hver medlemsorganisasjon.

Representantskapets medlemmer
Kopinors medlemsorganisasjoner
Vedtekter for Kopinor

Styret 2017–18

 • Tom Remlov (leder)                      
 • Arne Magnus (DnF, nestleder) – Svein Skarheim (DnF)
  Den norske Forleggerforening
 • Tore Slaatta (NFF) – Trond Andreassen (NFF)
  Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
 • Mette Møller (DNF) – Ika Kaminka (NO)
  De skjønnlitterære skribentorganisasjoner
 • Hege Iren Frantzen (NJ) – Arne Jensen (NR)
  Opphavsmannsorganisasjoner innenfor journalistisk virksomhet og kritikk
 • Kari Bucher (Grafill) – Mari Aarre (NBK)
  Opphavsmannsorganisasjoner på områdene foto, billedkunst, kunsthåndverk, illustrasjon og design
 • Ragnar Bjerkreim (NOPA) – 1) Bente Leiknes Thorsen (NKF), 2) Kai Robøle (Musikkforleggerne)
  Organisasjoner på musikkområdet
 • Randi S. Øgrey (MBL) – Per Brikt Olsen (Fagpressen)
  Utgiverorganisasjoner innenfor journalistisk virksomhet

Varamedlemmer er angitt i kursiv. Under navnene står den organisasjon eller gruppe av organisasjoner som har nominert vedkommende.

Styrets strategidokument

Fordelingsnemnd

 • Anders Skogvold (DnF, leder)
 • Hilde Sjeggestad (NBK, nestleder)
 • Monica Boracco (NDF)
 • Reidun Kjelling Nybø (NR)
 • Halvor Kongshavn (NFF)
 • Odd Steenberg (MF)

Valgkomité

 • Ann-Magrit Austenå
 • Bjørn Smith-Simonsen
 • Esther Maria Bjørneboe

Voldgiftsrett

 • Prof. dr. juris. Are Stenvik (leder)
 • Prof. dr. juris. Kåre Lilleholt
 • Advokat Terje Dahl Svendsen