Om Kopinor

Kopinor er en del av et kulturelt kretsløp. Gjennom våre avtaler sikres alle brukere enkel og lovlig tilgang til åndsverk - samtidig som rettighetshaverne får betalt slik at nye verk kan bli skapt.

 • Kopinor er en organisasjon av opphavsmenn og utgivere i til sammen 22 medlemsorganisasjoner.
 • Kopinor forhandler og inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk i skoleverket, universiteter og høgskoler, statlig og kommunal administrasjon, kirker og trossamfunn og store deler av organisasjons- og næringslivet. De fleste avtalene omfatter både fotokopiering og digital kopiering.
 • En egen avtale med Nasjonalbiblioteket gir tillatelse til å legge ut bøker i fulltekst (Bokhylla.no).
 • Vederlaget for kopiering blir fordelt til rettighetshavere i inn- og utland.

Hovedtall 2014

 • Inntekter (vederlag og renter): 290,9 mill. kr
 • Driftskostnader: 31,5 mill. kr (10,8 %)
 • Kollektive vederlag utbetalt
  • til medlemsorganisasjonene: 185,4 mill. kr
  • til Sámikopiija: 2,1 mill. kr
  • til utlandet: 53,2 mill. kr
 • Individuelle vederlag utbetalt: 14,4 mill. kr
 • Antall ansatte:
  • Kopinor: 19
  • Kopinor Pensum AS: 6

Kontakt Kopinor

Postboks 1663 Vika, 0120 Oslo
Telefon: 23 10 74 00
Telefaks: 23 10 74 10
E-post: kopinor@kopinor.no

Besøksadresse: Stortingsgata 22
Organisasjonsnummer: 964250340