God jul og godt nytt år

Julevignett norsk lang

Rett før jul kom en ny rapport som viser at den kulturelle og kreative sektor er en viktig bidragsyter til den europeiske økonomien. Undersøkelsen ble utført av konsulentfirmaet EY for flere internasjonale kunstnerorganisasjoner og finnes på www.creatingeurope.eu.

Yngve Slettholm-2
Yngve Slettholm | © Finn Ståle Felberg
I Kopinor er vi vant til å operere i krysningspunktet mellom kultur og økonomi. Vi ser på vår oppgave som å bygge verdier – for brukere, rettighetshavere og for samfunnet som helhet. På best mulig måte ønsker vi å tilrettelegge for bruk av åndsverk, samtidig som opphavsmenn og utgivere får betalt.

I året som har gått har vi etter konstruktive forhandlinger inngått en ny avtale med Universitets- og høgskolerådet. Sammen har vi nå fått på plass en helt ny og framtidsrettet avtalemodell, med kompendieløsningen Bolk som et sentralt element.

Over nyttår går vi inn i mekling for en ny avtale med KS. Skoleverket er vårt største avtaleområde, og moderne undervisning er helt avhengig av muligheter for å fremstille tilleggsstoff, enten digitalt eller ved hjelp av fotokopiering. Gjennom prosjektet Fabelaktig formidling har vi nå møtt skolen og lærerne på nye måter. I november ble prisen for Fabelaktig formidling utdelt, en prisutdeling som skjedde i samarbeid med blant annet Utdanningsforbundet og KS.

Forvaltning av opphavsrett dreier seg ikke bare om penger. Tilgang til kultur og kunnskap er en forutsetning for et opplyst samfunn og for borgernes deltagelse i demokratiet. I Kopinor ser vi vår samfunnsrolle i denne sammenhengen.

Kopinor deltok i høringsrunden i forbindelse med forslagene til endring i åndsverkloven, og vi ser også fram til den bebudede gjennomgangen av loven. Flere av de foreslåtte endringene kan åpne for nye muligheter for lisensiering – noe som vil kunne gi oss alle enda større tilgang til kultur og kunnskap, samtidig som rettighetshavernes interesser sikres.

Jeg benytter anledningen til å takke alle våre forbindelser og ønske alt godt for det nye året.

Yngve Slettholm
Adm. direktør i Kopinor

Om Kopinor

Kopinor er en del av et kulturelt kretsløp. Gjennom våre avtaler sikres alle brukere enkel og lovlig tilgang til åndsverk - samtidig som rettighetshaverne får betalt slik at nye verk kan bli skapt.