Kopinors avtaler

Kopinoravtalene sikrer enkel tilgang til kunnskap og kultur, gjennom rett til å kopiere fra opphavsrettslig beskyttet materiale.

Avtalene dekker i dag bl.a. hele utdanningssektoren, all offentlig forvaltning, menigheter og kirkesamfunn, samt en rekke organisasjoner og virksomheter innenfor næringslivet.

Kopieringsavtalen gir deg som bruker rett til å

  • kopiere fra bøker, blader og aviser
  • skrive ut til papir
  • skanne inn trykt materiale
  • lagre digitalt materiale, for eksempel hentet fra Internett
  • vise innhold på elektronisk tavle, skjerm/lerret osv.
  • bruke digitalt materiale i nettverk, læringsplattform, e-post osv.

Noen få avtaler omfatter ennå ikke digital bruk. All nødvendig informasjon om avtalene finnes på sidene om hver enkelt sektor.